“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos minčių archyvas
2018-12-12
Gruodžio 12 d.
 
BENDRA IŠEITIS
 
Nepaprastai svarbus faktas kiekvienam yra tai, kad mes radome bendrą išeitį. Mes einame keliu, kuriame galime visiškai sutarti ir veikti išvien, broliškai ir darniai. Tai stipri žinia, kurią ši knyga perduoda kenčiantiems nuo alkoholizmo.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 16
2018-12-11

Gruodžio 11 d.

 NUOŠIRDUS NUOLANKUMAS
 
...privalome praktiškai laikytis visiško nuolankumo principo. Tai būtina, kad didžiulis gėris, kurį gavome dovanai, niekada mūsų nesugadintų, kad visą savo gyvenimą su dėkingumu mąstytume apie Jį, esantį virš mūsų visų.
 
Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 190
 
 
2018-12-10

Gruodžio 10 d.

PERDUODAME ŽINIĄ
 
Ką galėtume pasakyti apie Dvyliktąjį žingsnį? Jis išlaisvina nuostabią energiją ir skatina mus veikti, skleisti savo patirtį kitiems kenčiantiems alkoholikams. Toji energija, gauta iš Dvylikos žingsnių programos, pakeičia visą mūsų veiklą, turi įtakos visiems mūsų reikalams, ir tai yra atpildas – nuostabi anoniminių alkoholikų tikrovė.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 106
 
2018-12-09

Gruodžio 9 d.

NEĮKAINOJAMA MEILĖ
 
Dvylikto žingsnio esmė – meilė, kuriai netaikoma kainos sąvokos.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 103
 

 
 
 
2018-12-08

Gruodžio 8 d.
 
TARNAVIMAS
 
„Jūsų gyvenimas įgaus naują prasmę. Jūs galėsite matyti, kaip žmonės išsitiesina ir kaip jie padeda kitiems. Nereikia atsisakyti galimybės su draugais dalytis patirtimi, ir mes žinome, jog jūs neatsisakysite. Dažnas bendravimas su naujokais ir vienų su kitais – tai šviesiausi mūsų gyvenimo momentai.“
 
Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 77
 
2018-12-06

Gruodžio 7 d.

TIKROJI AMBICIJA

„Tikrosios ambicijos ne tokios, kokias įsivaizdavome. Tai noras būti naudingam ir nuolankiai eiti gyvenimo keliu Dievo malonės šešėlyje.“

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 122
 

 

2018-12-06

Gruodžio 6 d.

KAI NĖRA PASIRINKIMO
 
Kai užkopėme į aukštesnią dvasinės brandos pakopą, mes supratome, kad geriausias emocinės pusiausvyros šaltinis yra Dievas. Mes įsitikinome, kad geriausias dvasios vaistas, gelbstintis net ir tada, kai pagalbos nebesitikime,- atsiduoti jo tobulam teisingumui, gailestingumui ir meilei.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 114
 
2018-12-05

Gruodžio 5 d.
 
NAUJA SĄMONĖS BŪSENA
 
Žmogus pasijunta apdovanotas nauja sąmonės būsena ir nauju gyvenimu.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 103
 
 
 
2018-12-04

Gruodžio 4 d.

Į VEIKLĄ
 
„A.A. - tai daugiau negu nuostatų rinkinys; tai veikiančių alkoholikų draugija. Mes privalome pernešti žinią, kitaip galime patys sunykti, ir tie, kuriems nebus perduota tiesa, mirs.“

 KAIP TAI MATO BILAS, P.13
 

 

2018-12-03
Gruodžio 3 d.
 
 VISADA GYVENTI...
 
...mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 103
 
 
2018-12-02

Gruodžio 2 d.

 RAMYBĖ
 
Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę...
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 103 
 

 

 

 

 
2018-12-01

Gruodžio 1 d.

SIŪLOMI ŽINGSNIAI
 
Paskutinis Žingsnis byloja, kad, įvykdę visą žingsnių programą, pasijusime pabudę dvasiškai. ...
Kad būtume pasirengę priimti šią dovaną, turime įvykdyti Dvylikos Žingsnių programą.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 103, 104
 
2018-11-30

 Lapkričio 30 d.

VISŲ SAUGUMAS

Asmeniniu lygiu anonimiškumas suteikia saugumą visiems nariams, kad jie nebūtų atpažinti kaip alkoholikai; šis saugumas ypač svarbus naujiems nariams. Spaudos, radijo, televizijos ir kino lygmeniu anonimiškumas pabrėžia, kad visi draugijos nariai yra lygūs, jie yra stabdys tiems, kurie galbūt kitkam naudoja savo priklausimą AA: pasiekti pripažinimo, įtakos ar dėl asmeninės naudos.

KAIP SUPRASTI ANONIMIŠKUMĄ, P. 3.
2018-11-29
Lapkričio 29 d.
 
VISŲ SAUGUMAS
 
Asmeniniu lygiu anonimiškumas suteikia saugumą visiems nariams, kad jie nebūtų atpažinti kaip alkoholikai; šis saugumas ypač svarbus naujiems nariams. Spaudos, radijo, televizijos ir kino lygmeniu anonimiškumas pabrėžia, kad visi draugijos nariai yra lygūs, jie yra stabdys tiems, kurie galbūt kitkam naudoja savo priklausymą AA: pasiekti pripažinimo, įtakos ar dėl asmeninės naudos.
 
KAIP SUPRASTI ANONIMIŠKUMĄ, P. 3
 
2018-11-28
Lapkričio 28 d.
 
PATRAUKLUMAS, NE AGITACIJA
 
Per vargą vis dėlto pavyko padaryti taip, kad tie ryšiai šiandien yra tokie. Daugeliu atvejų visai nenaudojama reklamos. Supratome, jog laimine patraukliu aiškinimu ir pavyzdžiu, o ne agitacija.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 176-177
2018-11-27
Lapkričio 27 d.
 
PAVOJINGA BŪTI DĖMESIO CENTRE
 
Pradžioje spauda negalėjo suprasti, kodėl atsisakome asmeninio viešumo ir reklamos. Juos stebino mūsų atkaklus užsispyrimas išlikti anoniminiais. Pagaliau jie suprato reikalo esmę. Tai juk buvo tikrai negirdėti dalykai šių dienų pasaulyje, kad bendrija siekia garsinti savo principus ir darbus, bet ne savo narius. Spauda buvo sužavėta. Nuo to laiko mūsų bičiuliai su tokiu entuziazmu propagavo AA veiklą, kaip nebūtų gebėję  net patys aktyviausi mūsų nariai.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 177-178
2018-11-26
Lapkričio 26 d.

VIEŠUMO PAVOJAI

Labai reikšmingas psichologinis poreikis, glūdintis giliai pasąmonėje, kad konkretūs žmonės būtų įvairių judėjimų ir idėjų simboliai. AA su tuo sutinka, bet suprantame, kad būti visuomenės dėmesio centre labai rizikinga. Ypač alkoholikams.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 177.
 
2018-11-25

Lapkričio 25 d.

GALINGA TRADICIJA

Tuo laiku kai dar nebuvo išleista knyga Anoniminiai alkoholikai, mes neturėjome savo pavadinimo. ... Nedidele balsų persvara buvo nutarta mūsų knyga pavadinti ,,Išeitis''. ... Vienas iš pirmųjų narių surado dvylika knygų,kurios jau tai vadinosi. ... taigi priimtiniausiu pavadinimu tapo Anoniminiai alkoholikai. Taip atsirado pavadinimas mūsų patirčių knygai, mūsų sąjūdžiui ir, kaip dabar pradedame suprasti, taip gimė didžiulės svarbos tradicija.
 
A.A. TRADITION: HOW IT DEVELOPED, P.35-36
[AA TRADICIJA - KAIP JI FORMAVOSI]

 

2018-11-24

Lapkričio 24 d.

IEŠKOME VISUR

Pasistenk suprasti, kur tie [ tikintieji ] žmonės yra teisūs, ir pasinaudok jų patarimais.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.76

2018-11-23
Lapkričio 23 d.
 
„KREIPKITE SAVO VEIDĄ Į ŠVIESĄ“ 
 
Tikėkite giliau. Kreipkite savo veidą į Šviesą, nors iš karto jos neregėtumėte. 
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 3. 
2018-11-22
LAPKRIČIO 22 D.
 
TIK DVI NUODĖMĖS

... yra tik dvi nuodėmės: pirmoji - kliudyti kitam žmogui dvasiškai bręsti, antroji - kliudyti savo brendimui.
 
ALCOHOLICS ANONYMOUS, third edition, P. 542
2018-11-21
Lapkričio 21 d.
 
KLASIKINĖ MALDA
 
„Viešpatie, padaryk taip, kad aš būčiau Tavo taikos ir ramybės pasiuntinys, kad neščiau meilę ten, kur gyvuoja neapykanta; atlaidumą ten, kur vyrauja blogis; vienybę ten, kur yra nesantaika; tikėjimą ten, kur tebėra abejonių; tiesą ten, kur viešpataują melas, viltį ten, kur yra neviltis, džiaugsmą ten, kur yra liūdesys, šviesą ten, kur yra tamsa. Viešpatie, padaryk, kad nebūčiau guodžiamas, o guosčiau kitus, kad suprasčiau, o ne tikėčiausi supratimo, kad mylėčiau, o ne būčiau mylimas. Nes tik atiduodami mes gauname. Kitiems atleisdami, gauname atleidimą. Mirdami gimstame Amžinam gyvenimui. Amen."

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 96
 
2018-11-20
Lapkričio 20 d.
 
"TAVO, NE MANO VALIA"
 
Net ir prašydami ko nors konkretaus, turime pridurti: "Jeigu Tavo tokia valia".
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 99.
 
 
2018-11-19
Lapkričio 19 d.
 
AŠ GREITAI NUTOLAU 
 
Mes, AA nariai, esame aktyvūs žmonės, nes džiaugiamės, kai išsprendžiame gyvenimo uždavinius... Nenuostabu, kad dažnai abejingai žiūrime į maldą ir meditaciją, manydami, jog tai nėra būtina. 
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 93.
2018-11-18
Lapkričio 18 d.

SAUGI VIETA
 
Kartais taip liguistai priešinomės, kad apskritai nenorėjome melstis. Jei taip būna, neturėtume savęs per daug smerkti. Turėtume vėl imti melstis, kai galėsime, suprasdami, kad tai mums išeis į gera.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 10I
 
 
 
2018-11-17
Lapkričio 17 d.
 
ATSIKRATYTI VIENATVĖS
 
Beveik visus alkoholikus kankina vienatvė. Netgi kai gėrėme ne taip baisiai, žmonės jau ėmė šalintis mūsų, beveik visi kankinosi jausdami, kad nepritampame prie jokios kompanijos.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 90
 
 

 

2018-11-16

Lapkričio 16 d.

KASDIEN ATIDEDAMAS NUOSPRENDIS

Ką iš tikrųjų turime - tai kasdien atidedamą mirties nuosprendį, su sąlyga, kad palaikysime tinkamą dvasinę būseną.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 74.

2018-11-15

Lapkričio 15 d.

GYVYBIŠKAI SVARBI PARAMA

Tie, kurie meldžiasi reguliariai, negalėtų gyventi be maldos - kaip be oro, maisto ar saulės šviesos. Dėl tos pačios priežasties: kai atsisakome oro, šviesos ar maisto, mūsų kūnas kenčia. Lygiai taip pat, kai atsisakome maldos ir meditacijos, mūsų protas, jausmai ir intuicija netenka gyvybiškai reikalingos paramos.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 94.

2018-11-14

325 Lapkričio 14 d.

INTUICIJA IR ĮKVĖPIMAS

... prašome Dievą įkvėpimo, intuityvios minties ar sprendimo. Atsipalaiduojame ir nesinerviname. Nekovojame.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 75-76.

2018-11-13

Lapkričio 13 d.

DAIRANTIS Į ŠALIS

Ypač prašome išvaduoti nuo savivalės, nieko nedera prašyti vien sau. Galime prašyti ko nors sau, jei tai padės kitiems. Stengiamės niekuomet nesimelsti savanaudiškais tikslais.

Anoniminiai alkoholikai, psl. 76

 

2018-11-12
Lapkričio 12 d.

RYTMETINĖS MINTYS

Rytais medituodamas paklausk Jo, kaip tą dieną gali būti naudingas dar sergančiam žmogui.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 141.
 
2018-11-11

Lapkričio 11 d.

PRIIMU SAVE
 
Žinome, jog Dievas stebi mus su meile. Suprantame, kad jei tik kreipsimės į Jį, viskas bus gerai šiandien ir visados.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 102
2018-11-10
LAPKRIČIO 10 D.

PRITAPIMO JAUSMAS

Turbūt didžiausias atpildas už meditaciją ir maldą yra pritapimo pojūtis.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ. 101 PSL.
2018-11-09
Lapkričio 9 d.
 
EINU Į SAULĖS ŠVIESĄ
 
Tau reikės... Pirmiausia saulės šviesos, nes niekas neauga tamsoje. Meditacija yra pirmas žingsnis į saulę.
 
Kaip tai mato Bilas, p. 10 
 
 
2018-11-08
Lapkričio 8 d.
 
ASMENINĖ KELIONĖ
 
Meditacijos menas nuolat gali tobulėti. Šis tobulėjimas neturi ribų. Iš paaiškinimo ir pavyzdžio aišku, kad meditacija - tai kelias į nežinomybę, kurią kiekvienas atliekame savaip.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 98
 
 
2018-11-07

Lapkričio 7 d.

ATSILEIDŽIU IR ĮSILEIDŽIU DIEVĄ
 
...melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 93
 
2018-11-06

Lapkričio 6 d.
 
PASIDUOTI SROVEI
 
Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame...
 
Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 93 
2018-11-05

Lapkričio 5 d.

TIKĖJIMO KOKYBĖ
 
... svarbu tikėjimo kokybė, ... Vertinant labai griežtai, mes niekada rimtai ir kritiškai neįkainojome savo dvasios savybių. ... Mes net melstis kaip dera nesugebėjome. Visada sakydavome: „Įvykdyk mano norus“, užuot tarę: „Tebūnie Tavo valia“.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 32, 33
 
2018-11-04

Lapkričio 4 d.

KASDIENĖ DRAUSMĖ
 
Logiškai susijusios, jos [savianalizė, meditacija ir malda] suformuoja nepažeidžiamus žmogaus gyvenimo pamatus.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 95
 
2018-11-03

Lapkričio 3 d.

SUSIKAUPIANT IR KLAUSANTIS
 
„Tarp savianalizės, meditacijos ir maldos yra tiesioginis ryšys. Kiekviena jų suteikia žmogui daug naudos ir palengvėjimo.“
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 94-95
 
2018-11-02

Lapkričio 2 d.
 
ESAME OPTIMISTAI
 
Kiti žingsniai gali palaikyti daugelio blaivybę ir padėti išgyventi. O Vienuoliktasis žingsnis gali padėti bręsti...
 
THE LANGUAGE OF HEART, P. 240
 
2018-11-01
Lapkričio 1 d.
 
NEGALIU PAKEISTI VĖJO KRYPTIES
 
Visai nesunku apleisti dvasinę veiksmo programą ir ilsėtis ant laurų. Jei taip atsitiktų, netrukus sulauktume nemalonumų - alkoholis yra subtilus priešas.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 74
2018-10-31
Spalio 31 d.
 
VENGIAME NESUTARIMŲ

Yra buvę daug kovojančių tautų ir grupių, kurios galų gale susiskaldė, nes įsivėlė į ginčus ar buvo kitų įviliotos. Kitos išnyko dėl neteisingo įsitikinimo, kad tik jos yra teisios, ir visomis galiomis stengėsi primesti žmonijai vien savo tiesą.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 172
 
2018-10-30

Spalio 30 d.

GYVENU IR LEIDŽIU GYVENTI
 
Anoniminiai alkoholikai nuo pat savo gyvavimo pradžio niekada nebuvo susiskaldę dėl ginčytinų klausimų. Draugija niekada nėra dalyvavusi viešai svarstant kokį nors klausimą šiame audringame pasaulyje. Net ir tada, kai tema būdavo tikrai reikšminga. Tačiau tai nėra užsitarnauta dorybė. Beveik būtų galima sakyti, kad mes gimėme su ja. ... "Kadangi privačiai nenagrinėjame šių klausimų, nenagrinėjame ir viešai. "
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 172
2018-10-29
Spalio 29 d.

MŪSŲ IŠLIKIMAS

Išsivaduoti iš alkoholizmo yra mūsų gyvenimo prasmė, tad labai svarbu, kad išsaugotume savo draugijos egzistenciją.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 173
2018-10-28

Spalio 28 d.

NELAUŽOMA TRADICIJA
 
Suprantame, jog daug svarbiau išsilaikyti ir plėtoti anoniminių alkoholikų veiklą, negu veltis į kovą dėl vieno ar kito reikalo.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 173.
 
2018-10-27
Spalio 27 d.

DALIJIMĖS VISAME PASAULYJE

Svarbiausia, kad jis, alkoholikas, pats rado raktą į blaivybę. Kančių ir sveikimo patirtį alkoholikai lengvai perduoda vienas kitam. Tai – Dievo dovana. Perteikti šią patirtį yra vienintelis tikslas, kurį sau kelia viso pasaulio AA grupės.

Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 147
2018-10-26
Spalio 26 d.
 
VIENAS AUKŠČIAUSIAS AUTORITETAS
 
Mūsų grupės veikloje yra tik vienas aukščiausias autoritetas - mylintis Dievas, koks jis pasireiškia grupės sąmonėje.

Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 128
2018-10-25
Spalio 25 d.
 
PLAKA AA ŠIRDIS
 
Jei nebūsime vieningi, AA išnyks. AA draugijos širdis liausis plakusi.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 125

 

2018-10-24
Spalio 24 d.
 
TIKĖJIMAS IR VEIKLA
 
Mūsų draugijos struktūra susiformavo iš patirties. ...
Taip pat atsitiko ir AA draugijai. Tikėjimas ir veikla tapo didžiulės mūsų patirties pamatu. Ši patirtis gyvuoja Anoniminių Alkoholikų Dvylikoje tradicijų, kurios Dievui padedant išlaiko mūsų vienybę, kol būsime Jam reikalingi.
 
Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 127
 
2018-10-23
Spalio 23 d.

KĄ MOKAME GERIAUSIAI

"Jeigu esi batsiuvys, tai ir būk!.." Verčiau dirbti vieną darbą tikrai gerai negu daug prastai. Tai ir yra šios [Penktosios] tradicijos pagrindinė mintis. Ši tradicija vienija mūsų draugiją. AA gyvavimui būtina išsaugoti vienybės nuostatą.
 
Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 146
2018-10-22
Spalio 22 d.

TIKRASIS PAKANTUMAS

Pagaliau pamatome, kad visi žmonės, kaip ir mes, yra šiek tiek emociškai nestabilūs ir dažnai būna neteisūs. Tada imame tikrai suprasti, kas yra pakanta ir meilė savo artimui.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 90.
2018-10-21
Spalio 21 d.

TAMSOJE NIEKAS NEAUGA

Norėtume, kad augtų ir vešėtų gėris, kurio esama net pačiuose blogiausiuose iš mūsų.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 10
2018-10-20
Spalio 20 d.

PAGUODA, KAI ESU SUTRIKĘS

Suprantama, kad tas, kuris tikėjimą prarado, yra baisiai sutrikęs. Jis mano, kad kad niekada nebepatirs tikėjimo paguodos. Jis visiškai neturi nei tikinčiojo, nei agnostiko, nei ateisto įsitikinimų. Jis tiesiog suglumęs.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl.28

2018-10-19
Spalio 19 d.

ANONIMINIŲ ALKOHOLIKŲ ŠAKNYS
 
Būtent iš nuostatos, kad nerasime bent kiek patikimesnės atramos, kol neprisipažinsime visiškai pralaimėję, išaugo ir suklestėjo mūsų bendrija.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 22.
 
 
2018-10-18
Spalio 18 d.

BE IŠANKSTINIŲ NUOSTATŲ

Tikras nuolankumas, atsikračius išankstinių nuostatų, gali atvesti mus tikėjiman...
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 33
2018-10-17

Spalio 17 d.

KASDIEN
 
„Kiekvieną dieną mes privalome vykdyti Dievo valios idėją“.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, PSL. 74
 
2018-10-16

Spalio 16 d.

NUOLAT KIEKVIENĄ DIENĄ
 
„Tai ne vienos dienos darbas. Šis darbas turi tęstis visą gyvenimą.“
 
 DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, PSL. 73
2018-10-15
Spalio 15 d.

MANO, NE TAVO SĄRAŠAS

Paskalos – mūsų pykčio rezultatas, ši mandagi žudymo forma - šmeižti kitus - taip pat teikia pasitenkinimą. Juk nesistengiame padėti tiems, kuriuos kritikuojame, - mes stengiamės įsitvirtinti patys.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, PSL. 67
 
2018-10-13
Spalio 14 d.

GYVENIMO PROGRAMA

Prieš miegą dalykiškai peržvelgiame savo dieną. ....
Atsikėlę pamąstykime apie artimiausias dvidešimt keturias valandas... pradėdami prašykime Dievo vadovauti mūsų mintims. Melskite padėti išmesti iš galvos motyvus, grįstus nesąžiningumu, savanaudiškumu ir savigaila.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 75.
 
2018-10-13
Spalio 13 d.

NUOLATINĖ SAVITYRA

Nuolat stebime, kad vėl negrįžtų savanaudiškumas, nesąžiningumas, apmaudas ir baimė. Vos tik pastebime tai, tuoj pat prašome Dievą pašalinti šias ydas. Nedelsdami aptariame jas su kuo nors kitu ir tučtuojau atitaisome skriaudą, jei kam nors padarėme blogą. Tuomet ryžtingai nukreipiame savo mintis į žmogų, kuriam galėtume padėti.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 74.
 
2018-10-12
Spalio 12 d.
 
SUTRAMDAU SKUBOTUMĄ
 
Kai kalbame ar elgiamės skubotai, mūsų gebėjimas būti teisingiems ir kantriems tuoj pat išgaruoja.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, PSL. 89

 

2018-10-11
Spalio 11 d.
 
SAVITVARDA
 
Pirmas tikslas - ugdyti savitvardą.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 89
2018-10-10

Spalio 10 d.

ŽIŪRIME Į SAVE, NE Į KITĄ
 
Jei kas nors mus įžeidžia ir mums skaudu, tai taip pat rodo, kad mumyse kas nors negerai.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, PSL. 88
 
2018-10-09
Spalio 9 d.

DVASINĖ AKSIOMA

Yra tokia dvasinio pasaulio aksioma: jeigu esame kuo nors nepatenkinti, kad ir kokia būtų šios būsenos priežastis, šitai rodo mūsų dvasios defektą.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 88
2018-10-08

Spalio 8 d.

KASDIENINĖ SAVITYRA
 
...ir, jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 52

 

2018-10-07
Spalio 7 d.

KASDIEN PASITIKRINTI 

Nuolatos stebėjome save...
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 86. 
2018-10-06
Spalio 6 d.

AKISTATA SU SAVIMI

O baimė šnabžda „Tu neišdrįsi šito padaryti!“


Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 50
2018-10-05
Spalio 5 d.

VAKAR DIENOS BAGAŽAS

Išmintingieji visada žinojo, kad nieko negalės pasiekti gyvenime, jei kasdien savęs neanalizuos, nesugebės teisingai įvertinti savo darbo rezultatų, atkakliai nesistengs ištaisyti savo trūkumų.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 86.
2018-10-04

Spalio 4 d.

BŪTINAS APKARPYMAS
 
„...žinome, kad alkoholiko kančios privertė siekti blaivybės, emocinis sutrikimas – dvasios ramybės.“
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, PSL. 91
2018-10-03

Spalio 3 d.

RAMYBĖ PO AUDROS
 
„Vienas žmogus, pats tai išbandęs, yra pasakęs, kad pasekmės skatina dvasinį tobulėjimą. Mes, A.A. nariai, visiškai tam pritariame.“
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, PSL. 91
 
2018-10-02

Spalio 2 d. 

RIMTAS IŠBANDYMAS 

Žengdami pirmus devynis žingsnius mes ruošiamės naujo gyvenimo nuotykiams. Bet jei atėjome iki Dešimtojo žingsnio, vadinasi, esame pasirengę gyventi pagal A.A. nuostatas kasdien, nuolatos. Ateina tikro išbandymo metas; ar galime išlikti blaivūs, išlaikyti jausmų pusiausvyrą ir siekti to visomis aplinkybėmis?
  
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 86
 
2018-10-01

Spalio 1 d.

KAD NETAPTUME PER DAUG PATENKINTI
 
Visai nesunku apleisti dvasinę veiksmo programą ir ilsėtis ant laurų. Jei taip atsitiktų, netrukus sulauktume nemalonumų – alkoholis yra subtilus priešas.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 74

 

2018-09-30

Rugsėjo 30 d. 

APSKRITIMAS IR TRIKAMPIS
 
Apskritimas simbolizuoja visą A. A. pasaulį, trikampis – tris A. A. Priesakus: Sveikimas, Vienybė, Tarnavimas. Nuostabiame naujame pasaulyje išsilaisvinome nuo fatališkos aistros. 

A.A. Comes of Age, p. 139 [A.A. SUBRĘSTA]
 
2018-09-29
Rugsėjo 29 d.

VISIŠKAI VIENODI

Nuolatinis bendravimas vienų su kitais ir su naujokais yra šviesieji mūsų gyvenimo momentai.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, p. 78
2018-09-28

Rugsėjo 28 d.

MEILĖ BE SĄLYGŲ
 
Praktinė patirtis rodo, kad niekas neužtikrina atsparumo alkoholiui taip, kaip aktyvus darbas su kitais alkoholikais.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 78
 
2018-09-27

Rugsėjo 27 d.

NESĄLYGIŠKAI
 
...sklidina dėkingumo širdis ... būtinai spinduliuoja artimo meilę...
 
Kaip tai mato Bilas, psl. 37
 
2018-09-26

Rugsėjo 26 d.

MŪSŲ VAIKAI
 
Alkoholikui gali būti sunku atkurti draugiškus santykius su vaikais. ...
Ateis laikas, ir jie pamatys, kad tėtis tapo visai kitu žmogumi. Apie tai jie leis žinoti tėvui savais būdais. ... Pažanga bus labai sparti. Toks šeimos susitelkimas dažnai duoda puikių vaisių.
 
Anoniminiai alkoholikai, psl. 116,117

 

2018-09-25

Rugsėjo 25 d.

PIRMIAUSIA - KAS SVARBIAUSIA
 
Daugelis mūsų patyrė skaudžių smūgių, kol suvokė šią tiesą: mes gėrėme ir turėdami darbą, ir neturėdami, ir gyvendami su žmona, ir ją praradę. Nenustojome gerti, kol rėmėmės kitais žmonėmis, o ne Dievu.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 86

 

2018-09-24
Rugsėjo 24 d.
 
BUDRUMAS
 
Mes priėjome prie daug kartų patvirintos tiesos: sykį tapęs alkoholiku, visuomet liksi alkoholiku, visuomet liksi alkoholikas. Pradėję gerti po tam tikro blaivaus laikotarpio, mes greitai nusiritame dar žemiau nei buvome. Jei ketiname liautis gėrę, neturi likti jokių išlygų ar slaptų minčių, kad vieną dieną įgysime imunitetą alkoholiui.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 29-30
 
 
2018-09-22

Rugsėjo 23 d.

AŠ BUVAU IŠIMTIS

 „Jis (Bilas W.) švelniai ir paprastai tarė man – ar manai, kad esi vienas iš mūsų?“

 ALCOHOLICS ANONYMOUS COMES OF AGE, psl.413

 

2018-09-22
Rugsėjo 22 d.

NEIŠSENKANTI GYSLA

Buvome panašūs į nuvargusį, baigusį maisto atsargas aukso ieškotoją, kuris kirstuvu palietė aukso klodą. Po daugelio metų nevilties džiaugsmas neturi ribų. Tėvas jaučiasi taip, lyg būtų radęs kai ką geresnio už auksą. Kurį laiką jis galbūt bandys pasilaikyti šį lobį sau. Jis ne iš karto pamatys, kad klodas, kurį tik prakrapštė – neišsemiamas. Jis duos pelno tik tada, jei visą likusį gyvenimą kas jį vis giliau ir viską, ką rado, dalys kitiems.


ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 112-113

2018-09-21
Rugsėjo 21 d.

PASKUTINYSIS PAŽADAS

Staiga suvoksime, kad Dievas daro mūsų labui tai, ko patys nepajėgiame.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 73.
2018-09-20
Rugsėjo 20 d.
 
VEDLYS - AUKŠTESNIOJI JĖGA
 
Pasistenk, kad tavo santykis su Dievu būtų teisingas. Tuomet tu ir nesuskaičiuojama daugybė kitų sulauks nepaprastų įvykių. Mums tai - didi tiesa.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 141
 
2018-09-19
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
2018-09-18
Rugsėjo 18 d.

SVEIKSTU SU MEILE 

Turėjome mesti į šalį mūsų iki tol branginamą savarankiškumą. Viso to nebuvo pasiekta vien mūsų valios pastangomis: reikėjo, kad taptume pasirengę priimti šią naują gyvenimo tikrovę. Mes nei bėgome, nei kovojome. Tačiau priimti – tikrai priėmėme. O sykį priėmę tapome laisvi. 

BEST OF THE GRAPEVINE, VOL. I, P. 198
(GERIAUSIOS MINTYS IŠ GRAPEVINE)
2018-09-17
Rugsėjo 17 d.

LAISVĖ NUO BAIMĖS

Kai Dievui padedant suvokėme, kad ramiai pasitinkame savo lemtį, supratome, jog galime gyventi nesipykdami su savimi ir įrodyti kitiems, kad ir jie gali atsikratyti savo baimių. Įsitikinome, kad daug svarbiau išsivaduoti nuo baimės nei nuo materialinių nepriteklių.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 118-119.
 
 
2018-09-15
Rugsėjo 16 d.
 
MES LAIKOMĖS – ARBA KRENTAME DRAUGE 

...kaip nė vienai kitai vyrų ir moterų bendrijai mums būtina visada išsaugoti vienybę ir nepaliaujamai veikti. Mes, alkoholikai, žinome, kad privalome dirbti ir laikytis drauge, antraip dauguma mūsų galų gale mirs vienatvėje.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 218.
 
2018-09-15
Rugsėjo 15 d.
 
NAUJAS GYVENIMAS

Taip, pakeisti yra kuo. Tai Anoniminių Alkoholikų draugija...Ir tai daugiau nei pakaitalas. ... Pagaliau gyvenimas įgis prasmę.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 131

 
2018-09-14
Rugsėjo 14 d.
 
SIELOS RAMYBĖ
 
Gal išklosime šį reikalą savo globėjui iš AA ar dvasininkui ir nuoširdžiai prašysime Dievo pagalbos ir malonės elgtis taip, kaip mums atrodys teisinga, kad ir kiek tai mums kainuotų?
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.85
2018-09-13
Rugsėjo 13 d.

ATLYGINAME SKRIAUDAS
 
Įžvalgumas, tinkamai parinktas laikas, drąsa ir protas - štai ko reikia, kad atliktume Devintąjį žingsnį.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 82
2018-09-12
Rugsėjo 12 d.

AŠ ESU ATSAKINGAS

Būti pasiryžusiam prisiimti visą atsakomybę už praeities poelgius ir kartu jaustis atsakingam už kitų žmonių gerovę yra Devinto žingsnio esmė.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.85

2018-09-11
Rugsėjo 11 d.
 
ATLYGINAME SKRIAUDAS

Svarbiausia būti visiškai tikram, kad neatidėliojame šio reikalo vien iš baimės.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 85.
2018-09-10
Rugsėjo 10 d.

SVEIKTI PER KITĄ?    
   
Jei stengiamės juos (pažadus) įgyvendinti, jie visuomet tampa tikrove.

 ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.73
2018-09-09
Rugsėjo 9 d.
 
ATIDAROME NAUJAS DURIS
 
Jie [pažadai] mums pildosi – kartais greitai, kartais pamažu.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.73
 
2018-09-08
Rugsėjo 8 d.

„PAPRAŠĖME, KAD MUS SAUGOTŲ“
      
Tada pavedėme save Jam ir paprašėme, kad mus saugotų ir globotų. 
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.51
2018-09-07

Rugsėjo 7 d.

MŪSŲ KIEMAS
      
Mes atėjome čia išsišluoti kiemą suvokdami, kad neapsikuopę nieko vertingo nepasieksime. Niekuomet nebandome aiškinti, ką jis turėtų daryti. Nekalbame apie jo trūkumus – tik apie savo.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.68
2018-09-06
Rugsėjo 6 d.

PAŠALINTI GRĖSMES BLAIVYBEI   
  
...išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.52
 
2018-09-05

Rugsėjo 5 d.

JAUSMŲ PUSIAUSVYRA

Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms...

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.82

 

2018-09-04
Rugsėjo 4 d.

ATKURIAME

Iš tikrųjų prieš akis ilgas atstatymo procesas.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.72
 
2018-09-03
Rugsėjo 3 d.  
 
KURIAME NAUJĄ GYVENIMĄ  
  
Mūsų manymu, žmogus, sakantis, jog pakanka vien tik laikytis blaivybės, tiesiog negalvoja.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.72
2018-09-02
Rugsėjo 2 d.
 
SURASTI PRIEŽASTĮ TIKĖTI
  
Dvasinis tobulėjimas kyla iš pasiryžimo bręsti. 

KAIP TAI MATO BILAS, P.171
2018-09-01
Rugsėjo 1 d. 
 
PASIRENGĘS BRĘSTI  
 
Norėdami gauti vis daugiau dovanų, privalome toliau busti.

KAIP TAI MATO BILAS, P.8
2018-08-31
Rugpjūčio 31 d. 
 
UNIKALI PROGRAMA  
  
Anoniminiai alkoholikai niekada nebus profesionalai. Mes pasisėmėme išminties iš šių Šv. Rašto žodžių: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite.“ Supratome, kad profesionalams finansinių dalykų ir dvasingumo neįmanoma suderinti.

 DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.162
 
2018-08-30
Rugpjūčio 30 d. 

VIENINTELĖ SĄLYGA

„Buvo metas, kai kiekviena AA grupė turėjo daug narystės taisyklių.“ Visi beprotiškai bijojome, kad tik kas nors neapverstų mūsų valtelės... Tas bendras sąrašas pasirodė esąs mylios ilgumo. Jei iš tiesų visos šios nuostatos galiotų...niekas nedrįstų ateiti pas AA.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.136
2018-08-29
Rugpjūčio 29 d.
 
RENKUOSI ANONIMIŠKUMĄ
 
Esame įsitikinę, kad nuolankumas, pasireiškiantis per anonimiškumą, yra geriausia apsauga, kokią bendrija yra kada turėjusi.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.183
 
2018-08-28
Rugpjūčio 28 d. 
 
PALENGVINTI NAŠTĄ  
 
Svarbiausias dalykas, dėl kurio, mums atrodo, dabar ir verta gyventi – parodyti tiems, kurie dar kankinasi, kaip mes radome pagalbą... tamsi tavo praeitis yra raktas į gyvenimą ir laimę kitiems žmonėms.
 
 ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.108
2018-08-27
Rugpjūčio 27 d.
 
DRAUGIJOS ATEITIS
 
Savaime aišku, kad norėdami užtikrinti Anoniminių Alkoholikų draugijos ateitį, visų pirmiausia privalome išlaikyti tai, ką dabar turime.         
   
A.A. TODAY, P. 106
 
2018-08-26
Rugpjūčio 26 d.
 
ATIDUODAME
 
Jie žinojo, kad turi padėti kitiems alkoholikams, jei nori išlikti blaivūs, tačiau šis motyvas nebuvo svarbiausias. Stipresnė už jį buvo laimė, kurią jie jautė tarnaudami kitiems.
 
                             ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.137
                                                
2018-08-24
Rugpjūčio 25 d.

DOVANA – RYŠYS SU KITAIS 

„Išlaisvink iš savimeilės pančių, kad galėčiau geriau vykdyti Tavo valią."
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 55
2018-08-23
Rugpjūčio 24 d.
 
MĮSLINGA PAGALBA

Gal ir įmanoma rasti mūsų dvasinių patirčių paaiškinimą, tačiau, nors dažnai bandžiau paaiškinti savąjį, man pavykdavo tik atpasakoti. Žinau, kokius jausmus šis patyrimas man suteikė ir kokių vaisių davė, bet taip pat suprantu, jog galbūt niekad negalėsiu visiškai suvokti jo giluminio priežastingumo ir poveikio.                         

KAIP TAI MATO BILAS, P. 313
 
2018-08-23
Rugpjūčio 23 d.

PERDUODAME ŽINIĄ NAMUOSE

 Ar galime skirti tiek meilės ir kantrybės savo irstančiai šeimai, kiek skiriame AA grupei?

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.108
2018-08-22
Rugpjūčio 22 d.

SIEKIU JAUSMŲ STABILUMO

Užkopę į aukštesnę dvasinės brandos pakopą supratome, kad geriausias emocinės pusiausvyros šaltinis yra Dievas. Įsitikinome, kad geriausias dvasios vaistas, gelbstintis net ir tada, kai pagalbos nebesitikime – atsiduoti jo tobulam teisingumui, gailestingumui ir meilei. Jei iš tikrųjų pavedame save Dievui, patys niekuomet nesidėsime Dievu prieš draugus ir nebenorėsime visiškais priklausyti nuo kitų.
                                          DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 113
2018-08-21
Rugpjūčio 21 d.
 
MES TIK STENGIAMĖS
 
 
Mano tvirtumas gimė iš pastangų duoti, ne iš reikalavimo ką nors gauti.

THE BEST OF BILL , P.46-47
2018-08-20

Rugpjūčio 20 d.

 Į JAUSMŲ LAISVĘ  

Sugadinti santykiai su kitais beveik visada buvo mūsų nelaimių, taip pat alkoholizmo, priežastis, todėl jokia kita tyrimo sritis neduos vertingesnių rezultatų kaip ši.  

                             DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.80

 

2018-08-19

Rugpjūčio 19  d.

PAŽIŪRŲ SISTEMA

Grįžkime prie sąrašo dar kartą. Išmetę iš galvos kitų padarytas skriaudas, mes ryžtingai atsigręžėme į savo klaidas. Kur buvome egoistai, apgavikai, savanaudžiai, išsigandę?

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.59

 

 
2018-08-18

Rugpjūčio 18  d.

SVEIKSTANT

“Keliantys nerimą emociniai praeities konfliktai slypi mūsų sąmonėje taip giliai, jog kartais jų net neatsimename.”

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.79
 

 

2018-08-17

Rugpjūčio 17 d.

ATITAISYTI ŽALĄ

Dažnai pastebėsime, kad kitiems padaryta skriauda nėra didelė, tačiau emocinė žala mums kur kas didesnė.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.79

 

2018-08-16

Rugpjūčio 16 d.

BAIMĖ

Pagrindinė mūsų ydų priežastis buvo egoistinė baimė; baimė prarasti tai, ką jau turime, baimė negauti to, ko norime. Gyvendami su nepatenkintais reikalavimais, mes nuolatos jutome nerimą ir nepasitenkinimą. Neturėjome ramybės, kol nesuradome priemonių savo reikalavimams sumažinti.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 76 

 
2018-08-14
Rugpjūčio 14 d.

ATLYGINOME SKRIAUDAS

Stengiamės iššluoti visas šiukšles, susikaupusias iš tų laikų, kai bandėme gyventi savavališkai ir viską tvarkyti patys. Jei tam neturime pakankamai valios, prašome tol, kol ji ateina. Prisiminkime, jau pačioje pradžioje buvo sutarta: mes pasirengę daryti viską, kad įveiktume alkoholį.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.67
2018-08-13
Rugpjūčio 13 d.
  
ŠVARIAI IŠVALĖME 
 
Ir pagaliau, išvalę ankstesnio gyvenimo griuvėsius, laikydamiesi iš naujo susikurtų dorovinių nuostatų, pradėti normaliai bendrauti su visais žmonėmis, kuriuos tik pažįstame.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.77

 

2018-08-12

Rugpjūčio 12 d.

ŽVILGSNIS ATGAL

Pirmiausiai turėtume atsisukti atgal ir pasistengti suprasti, kur ir kada buvome neteisūs. Vėliau turėtume energingai imtis atkurti tai, ką sugriovėme.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.77

 

 
2018-08-11
Rugpjūčio 11 d.
 
IŠTRAUKUS STIKLO ŠUKES
 
Kada atliekame sąžinės sąskaitą, mes ramiai apžvelgiame patirtas nuoskaudas, nuoširdžiai stengdamiesi pažiūrėti į jas objektyviu žvilgsniu. Tai daro tokį poveikį, kaip  iš mūsų vidaus ištraukus stiklo šukes – tam tikrą jausmų medžiagą, kuri tarsi šukės vis žeidžia ir neleidžia gyventi.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P.140
2018-08-10

Rugpjūčio 10 d.

DVIGUBAI STENGIUOSI

Iš dalies jis tai atliko, nagrinėdamas savo moralines savybes, bet dabar turėtų dvigubai pasistengti, kad pamatytų, kiek žmonių nuskriaudė ir kaip.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 77

2018-08-09
Rugpjūčio 9 d.
 
"VISŲ ŽMONIŲ, KURIUOS SKRIAUDĖME..."
 
...ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 77
2018-08-08
Rugpjūčio 8 d.

SUDARĖME SĄRAŠĄ

Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme...

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.77
2018-08-07

RUGPJŪČIO 7

BŪDAS GYVENTI

Sklidini nevilties - o ji prilygo skęstančio žmogaus nevilčiai, - mes taip pat ieškojome išsigelbėjimo. Tai, ką pradžioje manėme esant plonu šiaudu, pasirodė mylinti ir galinga Dievo ranka. Mums buvo duotas naujas gyvenimas arba, kitais žodžiais tariant, būdas gyventi. Ir jis pasiteisino.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 25

2018-08-06
Rugpjūčio 6 d.

VALDOMI

Valdomi įvairiausių baimių, saviapgaulės, savanaudiškumo ir savigailos, mes pamynėme savo draugų interesus. Jie atsilygino tuo pačiu.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.54
 
2018-08-05

Rugpjūčio 5 d.

ĮSIKLAUSAU

Kaip atkakliai giname savo teisę mąstyti ir elgtis absoliučiai savarankiškai.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.37
 
2018-08-04
Rugpjūčio 4 d.
 
TIKĖJIMO SĖKLOS

Tikėjimas, žinoma, būtinas, bet vien jo nepakanka. Galima tikėti, bet neprileisti Dievo prie savo likimo.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.34
2018-08-03

Rugpjūčio 3 d.

TARNAUJAME

Tikrasis mūsų tikslas yra pritaikyti save kuo geriau tarnauti Dievui ir mus supantiems žmonėms.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.67

2018-08-02
Rugpjūčio 2 d.

ATIDUOTI DOVANAI?
 
Aukosime, kiek tiktai reikės, kad užtikrintume anoniminių alkoholikų vienybę. Mes taip elgsimės, nes išmokome mylėti Dievą ir vienas kitą.
 
A.A. COMES OF AGE  (AA SUBRĘSTA) , P.234
2018-08-01
Rugpjūčio 1 d.
 
GYVENTI

Dvasinis gyvenimas nėra teorija. Mes privalome jį gyventi.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 72

 

2018-07-31
Liepos 31 d.
 
 
MALDA VISIEMS LAIKAMS  
 
 
Dieve, suteik mums ramybės susitaikyti su tuo, ko negalime pakeisti, drąsos keisti, ką galime pakeisti, ir išminties tą skirtumą suprasti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.122
 
 
2018-07-30

Liepos 30 d.

GRĄŽINTI  
 
...Lyg būtų radęs kai ką geresnio už auksą. Kurį laiką jis galbūt bandys pasilaikyti šį lobį sau. Jis ne iš karto amatys, kad klodas, kurį tik prakrapštė – neišsemiamas. Jis duos pelno tik tada, jei visą likusį gyvenimą kas jį vis giliau ir viską, ką rado, dalys kitiems.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.111-112
2018-07-29
Liepos 29 d.

ANONIMIŠKOS GERUMO DOVANOS
 
Kai buvome geriantys alkoholikai, vienu ar kitu būdu siekėmė, kad mus sušelptų.

 

2018-07-28

Liepos 28 d.

KURIE DAR KENČIA

Atsispirkime pasipūtimui.Jei Dievas mums leido sėkmingai darbuotis vienoje srityje, tai dar nereiškia, kad Jis mums pavedė visos žmonijos išganymą.

A.A. COMES OF AGE  [AA SUBRĘSTA] , P.232

 

 

2018-07-27

Liepos 27 d.

ATIDUOTI DOVANAI

Aukosime, kiek tiktai reikės, kad užtikrintume anoniminių alkoholikų vienybę. Mes taip elgsimės, nes išmokome mylėti Dievą ir vienas kitą.
 
A.A. COMES OF AGE, P. 234
[AA SUBRĘSTA]
2018-07-26

Liepos 26 d.

BLAIVYBĖS „KAINA“

 Kiekviena AA grupė turėtų išsilaikyti pati, atsisakydama pašalinių įnašų.

                    DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.156

 

2018-07-25

Liepos 25 d.

KURIE DAR KENČIA

Jei mes nesirūpinsime silpnesniais, neišvengiamai kils pavojus ir mūsų gyvybei, ir dvasinei sveikatai.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.147

2018-07-24
Liepos 24 d.
 
PADEDAME KITIEMS
 
Mūsų pačių, turėjusių rūpesčių dėl gėrimo, gyvenimas priklauso nuo nuolatinio dėmesio ir pagalbos kitiems.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.18
 
 
2018-07-23
Liepos 23 d.

PRAŠAU DIEVĄ NUSPRĘSTI
 
Meldžiu, pašalink kiekvieną mano būdo ydą, kuri trukdo man būti naudingam Tau ir kitiems.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.66

 

2018-07-22
Liepos 22 d.

GERĄ IR BLOGĄ
 
Mano kūrėjau, dabar aš pasirengęs, kad Tu priimtum mane visą, gerą ir blogą.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.66
2018-07-21
Liepos 21 d.

NEĮKAINOJAMA DOVANA

Tuo metu tikriausiai jau buvome atsikratę kai kurių baisiausių savo silpnybių. Kartais jau patiriame malonumą, panašų į tikrą sielos ramybę. Tiems, kurie iki šiol buvo sudirgę, jautė depresiją ir nerimą, patirtoji ramybė yra neįkainojama dovana.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 74
2018-07-20
Liepos 20 d.
 
PAŠALINS TRŪKUMUS
 
Dabar žodžiai: "Aš pats vienas esu niekas, Dangaus Tėvas viską lemia" įgijo prasmę ir teikia vilties.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 75
2018-07-18
Liepos 19 d.
 
PUIKYBĖ
 
Tikintieji suprato tokių minčių ribotumą. Atsisakydami kiekvienu atveju pirmiausia kreiptis į Jį, save nuo Jo atribodavome.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 75
2018-07-18
Liepos 18 d.

DĖKINGAS UŽ TAI, KĄ TURIU

Kai paaiškėjo nuolankumo prasmė, mūsų, ir tikinčiujų, ir netikinčiujų, pažiūra į Dievą iš esmės pasikeitė.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 75
2018-07-17

Liepos 17 d.

PASIDUODU IR ANALIZUOJU SAVE

Mano tvirtumas atsirado iš pastangų duoti, o ne reikalavimo gauti. Toks požiūris, manau, paveikus siekiant įgyti emocinį blaivumą. Jei panagrinėsime bet kurį savo nerimą, mažą ar didelį, kad jo ištakos yra kokia nors nesveika priklausomybė ir atitinkamai nesveiki poreikiai. Su Dievo pagalba nusimesime šių pretenzijų pančius. Tada tapsime laisvi gyventi ir mylėti; tada padedant Dvyliktajam žingsniui galėsime vesti save ir kitus į emocinę blaivybę.
 
THE LANGUAGE OF THE HEART, p. 238 [Širdies kalba]
 
 
2018-07-16

Liepos 16 d.

NUOLANKUMO MATAS
 
Visais atvejais naujo gyvenimo kaina buvo skausmas, bet už šią kainą įgydavome daugiau nei tikėjomės. Įgydavome tiek nuolankumo, kad jis, kaip paaiškėjo, išgydydavo skausmą.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 74-75

 

 
 
 
2018-07-15

Liepos 15 d.

PUIKYBĖ
 
Tūkstančius metų stengiamės reikalauti daugiau negu mums priklauso materialinių gėrybių, garbės ir meilės. Kai atrodydavo, kad mums sekasi, gėrėme ir kūrėme dar didesnes svajones. Kai užklupdavo nors menkos nesėkmės, gėrėme, kad užsimirštume. Mūsų poreikiai augo nesulaikomai.
Šie poreikiai dažnai nebuvo smerktini, tačiau mums trūko nuolankumo.
Nesugebėjome suprasti, jog didžiausią dėmesį turime skirti asmenybės formavimui ir dvasinėms vertybėms, ir kad tenkinti materialius poreikius nėra gyvenimo tikslas.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 71
 
2018-07-14

Liepos 14 d.

TAI STIPRINA

Nuolankumas, kuris anksčiau atrodė per prievartą grūdama prasta košė, dabar pamažu mus stiprina ir neša sielos ramybę.
 
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 74
 
2018-07-13
Liepos 13 d.

NUOLANKUMAS YRA DOVANA

Jei visų pirma pasikliovėme savo jėgomis, jokio pasitikėjimo Aukščiausiąja Jėga negalėjo būti. Trūko svarbiausio nuolankumo šaltinio – noro pažinti ir vykdyti Dievo valią.

 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 72
2018-07-12

Liepos 12 d.

ATSISAKYTI PAGRINDINIO VAIDMENS
 
Nė vienas alkoholikas negali išlikti blaivus, jeigu nėra pakankamai nuolankus. ... Be nuolankumo jie negalės siekti jokio kilnesnio tikslo, o sunkiausiais gyvenimo tarpsniais neturės tikėjimo, kuris galėtų padėti atsilaikyti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 70
 
 
2018-07-11

Liepos 11 d.

TAIKOS IR DVASINĖS RAMYBĖS LINK
 
...mūsų požiūris į nuolankumą įgavo platesnę prasmę, kai pripažinome kai kurias savo ydas, patarėme jas su kitu žmogumi ir panorome jų atsikratyti.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 74
2018-07-10
Liepos 10 d.

POSŪKIS

Mūsų gyvenime buvo ypač didelis posūkis, kai nuolankumas tapo pageidautinas, o ne prievarta primestas.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 75
2018-07-09
Liepos 9 d.

ESU INSTRUMENTAS 

„Nuolankiai Jo prašėme tuos mūsų  trūkumus pašalinti.“ 

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 70

2018-07-08

Liepos 8 d.        

VIS DAUGIAU LAISVĖS
 
Taigi Septintasis žingsnis leidžia pakeisti savo gyvenimo poziciją, pasirinkti palydovu nuolankumą ir, peržengus savojo „aš“ ribas, eiti pasitikti Dievo.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 76.

 

2018-07-07
Liepos 7 d.

... IR JOS ATSIKRATYTI
 
...baimė prarasti tai, ką jau turime, baimė negauti to, ko norime. Gyvendami su neišsipildžiusiomis svajonėmis, nuolat jutome nerimą ir nepasitenkinimą. Neturėjome ramybės, kol neradome priemonių sumažinti savo pretenzijas. Tikimės, kad skirtumo tarp pretenzijos ir prašymo nereikia aiškinti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 75-76
2018-07-06
Liepos 6 d.

ĮVARDYTI BAIMĘ

Pagrindinė mūsų ydų priežastis buvo egoistinė baimė...

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.75
2018-07-05
Liepos 5 d.
 
NAUJA KRYPTIS
 
Valios rikiuojamųjų žmogiškųjų išgalių nepakanka; tai visiškai nepasiteisino ...
Kiekvieną dieną privaloma vykdyti Dievo valios viziją visame kame.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 39, 74
2018-07-04

Liepos 4 d.

TIKRAS TIKĖJIMAS

Kiekvieno vyro, moters ir vaiko širdies gelmėse glūdi pamatinė Dievo idėja. Ją gali užtemdyti didelė nelaimė, pasipūtimas, kitų dalykų garbinimas, tačiau ji išlieka bet kuriuo atveju. Tikėjimo aukštesne už mus Jėga ir stebuklingų šios Jėgos pasireiškimų žmonių gyvenime faktai tokie pat seni, kaip ir žmonija.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 48

2018-07-03
Liepos 3 d.
 
PATIRTIS - GERIAUSIAS MOKYTOJAS
 
Dar esame nepatyrę, neseniai užmezgę sąmoningą ryšį su Dievu, todėl nedidelė tikimybė, kad jausimės įkvėpti visą laiką...
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 76
2018-07-02
Liepos 2 d.

TIKROS BLAIVYBĖS ESMĖ

Esame įsitikinę - dvasinis programos aspektas nė vienam neturėtų kelti sunkumų. Sveikimo esmė yra pasiryžimas, sąžiningumas ir išankstinių nuostatų nebuvimas. Be to neapseisi.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 225
2018-07-01
Liepos 1 d.
 
TAI, KAS GERIAUSIA ŠIĄ DIENĄ

Išdėstytos nuostatos tėra gairės pažangai.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI psl. 52-53
2018-06-30
Birželio 30 d.
 
AUKOJIMAS = VIENYBĖ = IŠLIKIMAS

Anoniminių alkoholikų vienybė, paveikumas, netgi likimas visada priklausys nuo mūsų nuolatinio pasiryžimo atlaikyti nuo kai kurių asmeninių ambicijų ir norų bendro bendro saugumo ir bendros gerovės labui. Taip pat kaip aukojmasis reiškia išlikimą kiekvienam alkoholikui atskirai, taip ir grupei, ir visai A.A. Bendrijai jis reiškia vieningumą ir išlikimą.
 
AS BILL SEES IT, psl. 220
2018-06-29
Birželio 29 d.
 
BANGOS EFEKTAS

Patys išmokę laimingai gyventi, išmokytume šito ir kitus. ... Taip svajojome mes, AA draugijos nariai. Tai buvo natūralu, nes dauguma alkoholikų - žlugę idealistai. ... Tad kodėl nepasidalijus ta patirtimi su visais žmonėmis?

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 152.
2018-06-28
Birželio 28 d.
 
SKAUSMAS IR PAŽANGA

"Prieš daugelį metų užjausdavau visus kenčiančius. Dabar tik tuos užjaučiu, kurie kenčia nežinodami, nesuvokdami skausmo tikslo bei galutinio naudingumo".
 
KAIP TAI MATO BILAS, P.3
2018-06-27

Birželio 27 d.

SIEKTI GYVENTI PAGAL AA

Mes paklūstame žingsniams ir tradicijoms, nes to norime. Nebėra klausimo, gerai tai ar blogai; mes jiems paklūstame, nes nuoširdžiai norime taip elgtis. Taip vieningai dirbdami bręstame. Toks yra Dievo malonės ir mūsų tarpusavio meilės liudijimas.

A.A. COMES OF AGE, P.106

 

2018-06-26

Birželio 26 d.

DOVANA, KURI EINANT LAIKUI DIDĖJA

Daugeliui normalių žmonių gėrimas siejasi su šventiška nuotaika, kompanija ir vaizduotės šėlsmu. Jis atpalaiduoja nuo rūpesčių, monotonijos ir nerimo, suartina su draugais. Išgėrus apima jausmas, kad gyventi puiku.
 

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.130

 

2018-06-25

Biželio 25d.

 

DVIEJŲ KRYPČIŲ EISMO GATVĖ

 

Dievas, be abejo, atleis mūsų nusidėjimus, jei prašysime, bet jis niekada nepadarys mūsų nekaltų kaip kūdikių ir neišsaugos mūsų nekaltybės, jei patys nesistengsime.

 

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl.65

 

2018-06-24
Birželio 24 d.
 
Mes valdome tik dvasinį vaikų darželį, kuriame žmonės gauna galimybę sveikti nuo alkoholizmo ir rasti malonę toliau gyventi visavertį gyvenimą.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 95
 
2018-06-23
Birželio 23 d.

PASITIKĖTI KITAIS
 
Ar pasitikėjimas reikalauja, kad būtumėm akli kitų žmonių ar net mūsų pačių ketinimams? Anaiptol; juk tai būtų tikra kvailystė. Be abejo, turėtume įvertinti kiekvieno žmogaus, kuriuo norėtume pasitikėti, gebėjimą daryti bloga ir gera. Iš tokio asmeninio vertinimo gali bet kuriuo atveju paaiškėti, kiek kitu žmogumi galima pasitikėti.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 144
2018-06-22

Birželio 22 d.

ŠIANDIEN AŠ LAISVAS
 
Tai mane privertė suvokti, kad pasaulyje yra begalė aplinkybių, prieš kurias esu visiškai bejėgis. Jeigu galiu taip noriai prisipažinti, kad esu bejėgis prieš alkoholį, dabar turėsiu taip pat prisipažinti esąs bejėgis prieš dar daug ką. Suvokiau, kad turėsiu būti ramus žinodamas, kad Dievas – Jis, ne aš.
 
KAIP TAI MATO BILAS, p. 114
 
 
2018-06-21

Birželio 21 d.

BAIMĖ IR TIKĖJIMAS
 
Vadavimasis iš baimės trunka visą gyvenimą, niekados galutinai to padaryti nepavyks. Rimtai puolami, smarkiai sirgdami arba dėl kitokių aplinkybių jausdamiesi itin nesaugūs, visi reaguosime į baimės jausmą - tinkamai arba netinkamai. Tik meluojantis sau žmogus gali skelbtis visiškai išsivadavęs nuo baimės.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 263
 
 
2018-06-20
Birželio 20 d.

IŠSIVADUOTI NUO BAIMĖS

Išsivadavimo nuo baimės problema turi du aspektus. Pirma, turėsime siekti kiek įmanoma išsivaduoti nuo baimės. Tada mums reikės rasti ir drąsos, ir malonės, kad galėtume dalykiškai išnagrinėti likusias baimes.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 61

2018-06-18

Birželio 19 d.

AA DVASINIS ATSINAUJINIMAS

Dvasinis atsinaujinimas AA draugijoje paradoksalus: jėga, gimstanti iš visiško pralaimėjimo ir silpnumo, netektis senojo gyvenimo – tai sąlyga rasti naują gyvenimą.
 
A.A. COMES OF AGE, P. 46 [AA SUBRĘSTA]
 
 
2018-06-17
Birželio 17 d.
 
GILIAI SAVYJE...
 
Giliai savyje atradome šią didžią tiesą. Galiausiai tik čia Jį galime rasti.
...atidžiai pažvelgti į save... Su tokia nuostata negali nepasisekti. Vieną dieną tu įgysi sąmoningą tikėjimą.
 
Anoniminiai alkoholikai, p. 48, 49
 
2018-06-16

Birželio 16 d.

NETURĖTI IŠANKSTINIŲ NUOSTATŲ
 
Sužinojome, kad Dievas nekelia pernelyg sunkių sąlygų tiems, kurie Jo ieško. Mums dvasios karalystė yra plati, erdvi ir visa apimanti; ji nė vieno neišskiria, nėra užverta nė vienam, nuoširdžiai jo ieškančiam. Mūsų įsitikinimu, ji atvira visiems žmonėms.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 7

 
2018-06-15

Birželio 15 d.

TEBUS AA TAVO AUKŠTESNIOJI JĖGA
 
Tu... Aukštesniąja jėga gali laikyti AA. Juk tai ganėtinai didelė grupė žmonių, išsprendusių alkoholizmo problemą. ... Daugelis AA narių kaip tik taip peržengė slenkstį. ...jų tikėjimas tapo daug gilesnis. ...pasikeitė, jie patikėjo Aukštesniąja Jėga...
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 27,28
 
2018-06-14
Birželio 14 d.

KAI SUNKIAI EINASI

Tai buvo būdas gyventi sunkią akimirką, - jis pasiteisino.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.14
2018-06-13

Birželio 13 d.

GYVENTI ATLYGINANT SKRIAUDAS
 
„Metai, išgyventi su alkoholiku, beveik kiekvieną moterį ar vaiką gali paversti neurotiku. Tam tikra prasme ligota tampa visa šeima.“
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 106
2018-06-12
Birželio 12 d.

IŠ TIKRŲJŲ BENDRADARBIAUTI

Bet daugelis labiausiai kentėjome dėl sugadintų santykių šeimoje, su draugais ir apskritai su aplinkiniais. Kaip tik su jais būdavome itin užsispyrę ir kvaili. Svarbiausia, ko nesiteikėme pripažinti, yra tai, jog mūsų santykiai su kitais žmonėmis nėra grįsti bendradarbiavimu.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 53
2018-06-11

Birželio 11 d.

PRIEVOLĖS ŠEIMAI
 
...dvasinis gyvenimas negali būti pilnatviškas, jei jis neatlieka prievolių savo šeimai.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 112
 
2018-06-10

Birželio 10 d.

NEIŠTVERI? BANDYK PAŽVELGTI IŠ VIRŠAUS
 
Nesėkmes išgyvendavome daug stipriau negu „normalūs“ žmonės.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 111
 
2018-06-09
Birželio 9 d.
 
GYVENTI DABAR
 
Pirmiausia mes stengiamės gyventi šia diena tam, kad išbūtumėm blaivūs - ir tai mums padeda. Vos tik ši idėja įsiskverbia į mūsų sąmonę, mes pradedam suvokti, jog paros planas yra efektyvi priemonė, padedanti išspręsti ir kitasproblemas mūsų gyvenime.

GYVENTI BLAIVIAI, P. 21
2018-06-08

Birželio 8 d.

ATSIVERTI PERMAINOMS
 
...savianalizė yra priemonė, kurią naudojame naujai savivokai, veiklai ir Dievo malonei priimti, kad susidorotume su savo tamsiais ir neigiamais bruožais. Tai žingsnis į tokį nuolankumą, kuris leidžia tikėtis Dievo pagalbos. ... suvokiame, kad po kruopelytę galime atsisakyti senojo gyvenimo, kuris mūsų netenkina, vardan naujo, bet kokiomis sąlygomis mus tenkinančio gyvenimo.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 10, 8
 
2018-06-07
Birželio 7 d.

VILTIS ILGAM

Gimstame turėdami daugybę natūralių troškimų, taigi nieko stebėtina, kad leidžiame kai kuriems iš jų per žengti savo ribas. Kai jie mus aklai traukia, stumia arba kai reikalaujame pasitenkinimo ar malonumų daugiau negu įmanoma, daugiau negu mums priklauso, tuomet prarandame darnos, kurią sukūrė Dievas žemėje, pusiausvyrą. Tai mūsų pagedimo, arba, jei norite, nuodėmių matas.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 65
2018-06-06

Birželio 6 d.
 
GALIME TIK STENGTIS
 
Ar gali Jis panaikinti juos visus, visiškai visus?
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 66
2018-06-05
Birželio 5 d.

GALUTINAI PASIRENGĘ?

"Tai žingsnis,kurį žengęs berniukas tampa vyru." ... Taigi skirtumas tarp "berniuko" ir "vyro" yra skirtumas tarp mūsų pačių sau iškelto tikslo ir idealaus, dieviškojo tikslo. ... Mes raginami būti visiškai pasirengę siekti tobulumo. ... Kai tik pasakome: "ne, niekada", mūsų sąmonė nebepriima Dievo malonės. ... Būtent Šeštojo žingsnio metu nuo ribotų tikslų pereiname prie Dievo valios vykdymo.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRDICIJŲ, P. 63, 68, 69
2018-06-04
Birželio 4 d.

IŠSIVADUOTI IŠ SENOJO SAVĘS

Atidžiai skaitydami pirmuosius penkis žingsnius klausiame savęs, ar nieko nepraleidome, - mes juk statome arką, pro kurią pagaliau išeisime laisvi žmonės. ...
Ar dabar esame pasirengę leisti Dievui pašalinti visus tuos dalykus, kuriuos pripažinome smerktinais?

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 66
2018-06-03

Birželio 3 d.

SKRYDIS IR MALDA
 
...žiūrime Šeštąjį žingsnį. Ne kartą pabrėžėme, kad būtina pasiryžti.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 66
 
 
2018-06-02
Birželio 2 d.
 
KELIAS AUKŠTYN
 
Štai žingsniai, kuriuos mes žengėme...
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 52
 
2018-06-01
Birželio 1 d.
 
PASIKEITĘS POŽIŪRIS
 
Visiškai pasikeis mūsų nuostatos ir požiūris į gyvenimą.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 73
 
 
2018-05-31
Gegužės 31 d.

PASIRUOŠĘS TARNAUTI KITIEMS

...mūsų draugiją sieja viena didinga misija - pastangos padėti tiems, kurie nemato išeities.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.147
2018-05-30
Gegužės 30 d.
 
MŪSŲ PAGRINDINIS TIKSLAS
 
Kuo geriau AA laikosi savo pagrindinio tikslo, tuo daugiau ji visur duoda naudos.
 
A. A. COMES OF AGE, psl. 109
2018-05-29

Gegužės 29 d.

TIKRASIS PAKANTUMAS

Vienintelė sąlyga tapti AA nariu - noras mesti gerti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 135
 
 
2018-05-28

Gegužės 28 d.

LYGIOS TEISĖS
 
Anksčiau ar vėliau daugelis AA grupių siekia nustatyti taisykles. ... Po kurio laiko baimė ir nepakantumas atslūgsta [ir mes susiprantame]. Nenorime niekam atimti galimybės pasveikti nuo alkoholizmo. Norime kaip galima daugiau priimti, ir niekada neatmesti.
 
 A. A. TRADITIONS: HOW IT DEVELOPED, psl. 10, 11, 12
 
2018-05-27

Gegužės 27 d.
 
JOKIOS VERKSMINGOS KALTĖS
 
Diena po dienos stengiamės po truputi artėti prie dieviško tobulumo. Tenegraužia mūsų verksminga kaltė...
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 15
 
2018-05-26

Gegužės 26 d.
 
NEIGIAMA PAVERČIU Į TEIGIAMA
 
Mūsų dvasinis ir jausminis brendimas Anoniminių alkoholikų draugijoje priklauso ne tiek nuo sėkmės, kiek nuo patirtų nesėkmių ir atkryčių. Jei turėsi tai omenyje, manau, kad tavo atkrytis, užuot nuspyręs tave nuo laiptų žemyn, galės pakelti aukštyn.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 184
2018-05-25

Gegužės 25 d.

DIDĖJANTIS DĖKINGUMAS
 
Dėkingumas turėtų didėti, o ne mažėti.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 29
 
 
2018-05-24

Gegužės 24 d.

LAIMINGI, DŽIUGŪS IR LAISVI
 
Esame tikri - Dievas nori mus matyti laimingus, džiugius ir laisvus. Negalime sutikti su teiginiu, kad gyvenimas yra ašarų pakalnė. Daugeliui mūsų toks jis jau vienąsyk buvo. Tačiau visiškai aišku - mes patys buvome prisidarę sau bėdos. Dievas čia niekuo dėtas. Taigi venkime sąmoningai šauktis nelaimes. Jei užgriūva rūpesčiai, smagiai išnaudokime tai kaip progą parodyti visą Jo galią.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 115
 
 
2018-05-21
Gegužės 21 d.

MALONIŲ SĄRAŠAS

Vienas iš mano daromų pratimų - bandymas įvertinti gaunamas malones...

KAIP TAI MATO BILAS, P. 37
2018-05-20

Gegužės 21d.

 

MALONIŲ SĄRAŠAS

 

„Vienas iš mano daromų pratimų yra bandymas įvertinti mano gautas malones..“

 

AS BILL SEES IT, psl. 37

 

2018-05-19

Gegužės 19 d.
 
DAVIMAS BE PRIEVARTOS
 
„Ir jis gerai žino, kad jo paties gyvenimas pasidarė turtingesnis, lyg būtų išmokėti papildomi dividendai už tai, kad davė kitam nereikalaudamas grąžinti.“
 
AS BILL SEES IT, psl. 69
2018-05-18

Gegužės 18 d.
 
LAISVĖ BŪTI SAVIMI
 
„Jei mes šioje, mums gal liguistai sunkioje dvasinio vystymosi stadijoje būsime nuoseklūs, maloniai nustebsime vos pasiekę pusiaukelę. Nebesigailėsime praeities ir net nebenorėsime užtrenkti jai durų.“
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 72
2018-05-17

Gegužės 17 d.

MES ATLEIDŽIAME ...
 
Dažnai, dirbdami ties šiuo žingsniu su savo globėju ar dvasiniu patarėju, mes pirmą kartą pajusdavome, kad galime atleisti kitiems, kad ir kaip jie būtų mus įskaudinę. Mūsų moralinis savojo ‘aš’ įvertinimas įtikino mus, kad geriausia visiems visada atleisti, bet tai įvyks tik tuomet, kai labai rimtai imsimės dirbti su Penktuoju Žingsniu. Mes širdimi pajusime, kad mums bus atleista ir kad jau galime atleisti kitiems.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 58
 
 
2018-05-16
Gegužės 16 d.
 
ATLEIDŽIAME...
 
Dažnai dirbdami ties šiuo žingsniu su savo globėju ar dvasiniu patarėju mes pirmą kartą pajusdavome, jog galime atleisti kitiems, kad ir kaip jie būtų mus įskaudinę. Moralinis savojo "aš" vertinimas įtikino mus, kad geriausia visada visiems atleisti, bet tai įvyks tik tada, kai labai rimtai imsimės Penktojo žingsnio. Širdimi pajusime, kad mums bus atleista, ir kad jau galime atleisti kitiems.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 58
2018-05-15

Gegužės 15 d.

PAŽINSIME DIEVĄ – PAŽINSIME RAMYBĘ
 
Suprantama, apmaudo sklidinas gyvenimas atneša tik nepasitenkinimą ir nelaimes. ... Alkoholikui, kurio viltis yra saugoti ir brandinti dvasinę patirtį, apmaudas - labai rimta kliūtis.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 58
 
2018-05-14

Gegužės 14 d.
 
GERA BŪTI SAVIMI
 
Naujokai kartais bando nutylėti kuriuos nors savo gyvenimo faktus. ... jie rinkosi lengvesnius metodus. ... Tačiau jie taip ir neišmoko tikrojo nuolankumo...
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 63
2018-05-12

Gegužės 13 d.

LENGVESNIS, PAPRASTESNIS KELIAS

 ...nežengę šio gyvybiškai svarbaus žingsnio, mes galime neįveikti gėrimo.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 63
 
2018-05-12
Gegužės 12 d.
 
PRAEITIS PRAĖJO
 
AA patirtis rodo, kad negalime gyventi vieni su savo slegiančiomis problemomis ir būdo trūkumais, kurie sukėlė arba pagilino šias problemas. Vykdydami Ketvirtojo žingsnio nurodymus... aiškiai atskleisdami praeitį tokią, kokios netgi nenorime prisiminti ... privalome išsivaduoti nuo tų praeities šmėklų. Turime su kuo nors apie tai išsikalbėti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 55
2018-05-11

Gegužės 11 d.

NAUJAS PRITAPIMO JAUSMAS
 
Kol visiškai nuoširdžiai neišsikalbėjome su kuo nors apie savo konfliktus ir neišklausėme kito tokios pat išpažinties, mes dar negalėjome pritapti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 57, 58
 
2018-05-10

Gegužės 10 d.

GALŲ GALE LAISVAS

Kita dovana, kurios galime tikėtis, kai išsakysime savo trūkumus kitam žmogui, - nuolankumas, žodis, kurį dažnai ne taip suprantame. ... nuolankumas reiškia supratimą, kas jie yra ir kokie jie yra, po to būtinai atsiranda nuoširdus noras tapti geresniems.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 58
2018-05-09

Gegužės 9 d.

ĮVEIKTI BAIMĘ

Jei iki šiol laikomės ko nors įsikibę ir nenorime prarasti, prašome Dievą padėti  mums ryžtis.

 ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 66
2018-05-08

Gegužės 8 d.

RAMYBĖS VIETA
 
„Visi Dvylika Žingsnių siūlo mums elgtis priešingai, negu norėtume. Jie sumažina mūsų ‘aš‘. Savojo ‘aš’ mažinimo požiūriu sunkiausias yra Penktasis Žingsnis. Bet siekiamai blaivybei ir sielos ramybei šis žingsnis yra svarbiausias.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 55
2018-05-07
Gegužės 7 d.
 
GERBTI KITUS 
Tokius gyvenimo epizodus pasakojame kam nors kitam – supratingam žmogui, kurio neliečia mūsų pasakojimas. Taisyklė tokia: mes turime būti reiklūs sau ir visada atidūs kitiems.

 ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 65 


2018-05-05
Gegužės 6 d.

"JEI NIEKO NENUSLĖPSI"

Geriausias teisingo pasirinkimo įrodymas yra jūsų pasirengimas išsakyti ir pasitikėjimas žmogumi, kuriam ketinate iškloti moralinį savo praeities vertinimą...
Jei jūs tikrai nieko nenuslėpsite, palengvėjimo jausmas augs kas minutę. Per metus susikaupusios bjaurios emocijos pliūptelės per jas laikiusią kliūtį ir stebuklingai išnyks, kai tik papasakosite apie jas kitam žmogui. Kai skausmas nurims, ateis išgijimo ramybė.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 61, 62
2018-05-04

Gegužės 5 d.

MIŠKAS IR MEDŽIAI
 
...patys vieni vertindami, ką patyrėme, galime nevalingai iškreipti savo svarstymus. Kalbėdamiesi su kitu žmogumi, išgirsime jo nuomonę ir gausime patarimų...
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 60
 
2018-05-04

Gegužės 4 d.

IKI GALO SĄŽININGAS
 
Jei tikimės ilgai ir laimingai gyventi šiame pasaulyje, turime su kuo nors būti iki galo atviri.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 64
 
2018-05-03
Gegužės 3 d.

IŠVALYTI NAMUS

Kažkodėl mažiau jaudinamės būdami vieni su Dievu, negu su kitu žmogumi. Kol neprisiruošime ir balsu neišsakysime to, ką ilgai slėpėme, noras "išsivalyti" liks tik noru.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 60
2018-05-01
Gegužės 2 d.
  
APŠVIESTI TAMSIĄ PRAEITĮ

 „Turime suprasti, kad mūsų tamsi praeitis Dievo rankose tampa didžiausiu turtu – gyvenimo ir laimės raktu. Taip jūs galite kitus išgelbėti nuo mirties ir vargo.“
 
 ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 109
 
2018-04-30
Balandžio 30 d.

DIDYSIS PARADOKSAS

Kančių ir sveikimo patirtį alkoholikai lengvai perduoda vienas kitam. Tai - Dievo dovana. Perteikti šią patirtį yra vienintelis tikslas, kurį sau kelia viso pasaulio AA grupės.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 147
2018-04-28
Balandžio 29 d.

GRUPĖS AUTONOMIJA

Kai kas gali pagalvoti, kad mes sukūrėme kraštutinius grupės autonomijos principus. Pavyzdžiui, savo originalioje “ilgojoje formuluotėje” Ketvirtoji tradicija skelbia: “Bet kurie du ar trys asmenys, susirinkę blaivybės dėlei, gali vadintis alkoholikų grupe, su sąlyga, kad nepriklauso jokiai kitai organizacijai”…. Tačiau šis ultraliberalumas nėra toks rizikingas kaip atrodo.

A.A. COMES OF AGE, psl. 10-105
2018-04-28

Balandžio 28 d.

DU ĮSTABŪS MATAI
 
Visa Anoniminių alkoholikų draugijos padaryta pažanga gali būti apibūdinta viso labo dviem žodžiais: nuolankumas ir atsakingumas. Visas mūsų dvasinis vystymasis gali būti tiksliai išmatuotas pagal laikymosi šių dviejų nuostabių matų laipsnį.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 271
 
 
2018-04-27

Balandžio 27 d.

DŽIUGŪS ATRADIMAI
 
Suvokiame, kad žinome nedaug. Tau ir mums Dievas nuolat atskleis daugiau. Rytais medituodamas paklausk Jo, kaip tą dieną gali būti naudingas dar sergančiam žmogui. Atsakymo sulauksi, jei tik tavo paties kieme bus tvarka. Akivaizdu, tu negali perteikti to, ko pats neturi. Pasistenk, kad tavo santykis su Dievu būtų teisingas. Tuomet tu ir nesuskaičiuojama daugybė kitų sulauks nepeprastų įvykių. Mums tai - didi tiesa.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 141
 
2018-04-26

Balandžio 26 d.

LAIMĖ NĖRA TIKSLAS
 
Nemanau, kad mums labiausiai turi rūpėti laimė arba nelaimė. Verčiau turi rūpėti, kaip spręsti mums kylančius klausimus. Kaip geriausiai iš jų mokytis? Kaip kitiems perduoti, tai ką išmokome, jeigu jie pasiruošę priimti mūsų žinias?
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 306

 

2018-04-25

Balandžio 25 d.

PEREINU Į KITĄ LYGMENĮ

Vėlyvosiomis gėrimo stadijomis mūsų noras priešintis yra pranykęs. Tačiau kai prisipažįstame visiškai pralaimėję, kai tampame visiškai pasirengę išbandyti anoniminių alkoholikų gyvenimo būdą, įkyrus potraukis gerti mus apleidžia ir įžengiame į kitą plotmę - į Dievo, kaip mes jį suprantame, suteiktą laisvę.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 283

2018-04-24

Balandžio 24 d.

MOKYTIS MYLĖTI SAVE
 
Gerdami mes jautėmės vieniši, nors ir būdavome tarp mylinčių žmonių. ... Tačiau vis dar tikėjomės atgauti emocinę pusiausvyrą, versdami klausyti mūsų arba patys jiems paklusdami. ... Jei likimas ne visiškai nuo mūsų nusisukdavo, vis tiek jautėmės vieniši, beviltiškai griebdavomės už šiaudo, iš paskutiniųjų stengdavomės kitiems vadovauti arba nuo jų priklausyti.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 252
 
2018-04-23

Balandžio 23 d.

AA NĖRA VAISTAS NUO VISŲ LIGŲ
 
Skelbti, kad Anoniminių alkoholikų draugija yra visa galintys vaistai nuo visų ligų, netgi nuo alkoholizmo, būtų neteisingas didžiavimasis.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 285
 
 
2018-04-21

Balandžio 22 d.

NAUJA DIRVA - NAUJOS ŠAKNYS

Kadangi tikrai žinau, drįstu tvirtinti, jog suvokimo akimirkos gali virsti dvasinės ramybės sklidinu gyvenimu. Tikrovės šaknys, nustelbdamos neurotinį brūzgyną, tvirtai laikysis, nepaisydamos šėlstančių jėgų, kurios mus sunaikintų arba kurias patys panaudotumėm susinaikinimui.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 173
 
 
2018-04-21

BALANDŽIO 21 d.

TIKĖJIMO LAVINIMAS

Nemanau, kad galime ką nors gero nuveikti šiame pasaulyje, jei to nedarome. Ir netikiu, kad pasieksime ko nors gero būdami AA, jei to nedarysime... Mes turime veikti ... kad įgytume tanavimo dvasios. Turime stengtis įgyti kiek nors tikėjimo, - o tai nėra lengva, ypač žmogui, kuris visada buvo perdėm materialistiškas ir laikėsi šiandienos visuomenės standartų. Bet aš manau, pasitikėjimą galima įgyti, galbūt pamažu gilinant jį savyje. Man tai nebuvo lengva; spėju, kad tai sunku kiekvienam žmogui...
 
DR.BOB AND THE GOOD OLDTIMERS, psl. 307-308
 
2018-04-20

BALANDŽIO 20 d.
 
SAVIKONTROLĖ

“...prašome Dievą vadovauti mūsų mintims, apsaugoti mus nuo savanaudiškumo ir nesąžiningų veiksmų bei gailesčio sau.“
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI psl. 75
2018-04-19
BALANDŽIO 19 d.
 
MŪSŲ VISŲ TRŪKUMAI

Mes, sveikstantys alkoholikai, esame broliai ne tiek savo dorybėmis, kiek trūkumais ir bendromis pastangomis juos įveikti.
  
KAIP TAI MATO BILAS, P. 167
2018-04-18

Balandžio 18 d.

SĄŽININGAS SU SAVIMI
 
Kitų apgaudinėjimas beveik visuomet kyla iš savęs pačių apgaudinėjimo. Kai mes atviri ir sąžiningi su kitu žmogumi, tada sąžiningi su savimi ir Dievu.

 

KAIP TAI MATO BILAS, psl. 17
 
2018-04-17

Balandžio 17 d.

MEILĖ IR BAIMĖ - PRIEŠINGYBĖS
 
Iš šių silpnybių gimsta baimė, o ji savaime yra dvasios liga.
 
 DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 49

 

 
 
2018-04-16

Balandžio 16 d.

PYKTIS - ABEJOTINA PRABANGA

Jei norėjome gyventi, turėjome išsivaduoti nuo pykčio. Nepasitenkinimas, įaudrinto proto plyksniai - ne mums. Šiuo abejotinu malonumu gali mėgautis normalus žmogus, tačiau alkoholikui šie jausmai yra nuodai.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 55

2018-04-15

Balandžio 15 d.

APMAUDO NAŠTA

...apmaudas - labai rimta kliūtis. Supratome, kad jis pražūtingas, nes puoselėdami tokio pobūdžio jausmus mes užstojame sau kelią į dvasios šviesą.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 5

2018-04-14
Balandžio 14 d.

PRIEŠAS NUMERIS PIRMAS

Kaip niekas kita mums kenkia pyktis dėl nuoskaudų. Jis sužlugdė ypač daug alkoholikų. Iš jo kyla įvairaus pobūdžio dvasiniai negalavimai. Sirgo ne vien protas ir kūnas - mes buvome dvasios ligoniai.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 56
2018-04-13

Balandžio 13 d.

NETIKRAS SAVIGAILOS MALONUMAS

Savigaila - tai vienas iš nelaimingiausių mums žinomų trūkumų. Ji žmogų graužia iš vidaus ir trukdo dvasiškai bręsti. Savęs gailėdamiesi, galime prarasti visus tikrus ryšius su kitais žmonėmis, nes juos atstumia mūsų nenuosaikus dėmesio ir užuojautos reikalavimas.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 238

2018-04-12

Balandžio 12 d.
 
IŠTRŪKTI IŠ PAMIŠIMO
 
Dėl alkoholio mes tampame keistai pamišę...

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 34

 

2018-04-11
Balandžio 11 d.
 
ŽODIS, KURĮ REIKIA PAŠALINTI: KALTAS
 
Reikia daug laiko, kad suprastum, jog tapai savo emocinio nestabilumo auka. Mes tuoj pastebėdavome, kai šitaip atsitikdavo kitiems, bet labai ilgai užtrukdavo, kol suvokdavome, jog tai yra ištikę mus pačius. Pirmiausia reikėjo pripažinti, kad turime trūkumų, nors ši tiesa buvo skausminga ir žeminanti. Kalbėdami ar mąstydami apie kitus žmones, turėjome išmesti žodį "kaltas".

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 47-48

2018-04-10

Balandžio 10 d.

AUGIMAS
 
Juk visokio augimo esmė yra visų pirma pasiryžimas keistis į gera, paskui - nuolatinis pasiryžimas prisiimti atsiradusią atskomybę, kad ir kokia ji būtų.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 115 
 
2018-04-09

Balandžio 9 d.

LAISVĖ NUO „KARALIAUS ALKOHOLIO“
 
... nemanykime niekada, net akimirką, kad nesame verčiami. ... Mūsų ankstesnysis vergvaldys, Karalius Alkoholis, visados tyko, pasiruošęs mus pagriebti.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 134
 
 
2018-04-07

Balandžio 8 d.

ŽVILGSNIS Į SAVO VIDŲ

Turime tiksliai nustatyti, kur, kada ir kaip mūsų natūralūs poreikiai iškrypo. Mes norime atvirai prisipažinti, kokias nelaimes tai atnešė mums ir kitiems. Pastebėję savo emocinius nukrypimus, galime pradėti juos taisyti.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 43

2018-04-06

Balandžio 7 d.

PLATI DĖKINGUMO ARKA

Ir, kalbėdamas dr. Bobo ir savo vardu, aš su dėkingumu skelbiu, kad jei nebūtų mūsų žmonų, Anės ir Luizos, nė vienas mes nebūtume išgyvenę iki AA pradžios.

THE A.A. WAY OF LIFE, P. 67
[AA GYVENIMO BŪDAS]

2018-04-06

Balandžio 6 d.

VISO GYVENIMO PROCESAS

Mes patyrėme sunkumų bendraudami, negalėjome suvaldyti savo jausmų, mus persekiojo kančia ir depresija, nesugebėjome užsidirbti, buvome pilni baimės, nelaimingi, nereikalingi - tikrai neatrodė, kad galėtume pasirūpinti kitais.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 46
 
 
2018-04-05