“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos minčių archyvas
2018-08-14
Rugpjūčio 14 d.

ATLYGINOME SKRIAUDAS

Stengiamės iššluoti visas šiukšles, susikaupusias iš tų laikų, kai bandėme gyventi savavališkai ir viską tvarkyti patys. Jei tam neturime pakankamai valios, prašome tol, kol ji ateina. Prisiminkime, jau pačioje pradžioje buvo sutarta: mes pasirengę daryti viską, kad įveiktume alkoholį.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.67
2018-08-13
Rugpjūčio 13 d.
  
ŠVARIAI IŠVALĖME 
 
Ir pagaliau, išvalę ankstesnio gyvenimo griuvėsius, laikydamiesi iš naujo susikurtų dorovinių nuostatų, pradėti normaliai bendrauti su visais žmonėmis, kuriuos tik pažįstame.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.77

 

2018-08-12

Rugpjūčio 12 d.

ŽVILGSNIS ATGAL

Pirmiausiai turėtume atsisukti atgal ir pasistengti suprasti, kur ir kada buvome neteisūs. Vėliau turėtume energingai imtis atkurti tai, ką sugriovėme.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.77

 

 
2018-08-11
Rugpjūčio 11 d.
 
IŠTRAUKUS STIKLO ŠUKES
 
Kada atliekame sąžinės sąskaitą, mes ramiai apžvelgiame patirtas nuoskaudas, nuoširdžiai stengdamiesi pažiūrėti į jas objektyviu žvilgsniu. Tai daro tokį poveikį, kaip  iš mūsų vidaus ištraukus stiklo šukes – tam tikrą jausmų medžiagą, kuri tarsi šukės vis žeidžia ir neleidžia gyventi.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P.140
2018-08-10

Rugpjūčio 10 d.

DVIGUBAI STENGIUOSI

Iš dalies jis tai atliko, nagrinėdamas savo moralines savybes, bet dabar turėtų dvigubai pasistengti, kad pamatytų, kiek žmonių nuskriaudė ir kaip.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 77

2018-08-09
Rugpjūčio 9 d.
 
"VISŲ ŽMONIŲ, KURIUOS SKRIAUDĖME..."
 
...ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 77
2018-08-08
Rugpjūčio 8 d.

SUDARĖME SĄRAŠĄ

Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme...

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.77
2018-08-07

RUGPJŪČIO 7

BŪDAS GYVENTI

Sklidini nevilties - o ji prilygo skęstančio žmogaus nevilčiai, - mes taip pat ieškojome išsigelbėjimo. Tai, ką pradžioje manėme esant plonu šiaudu, pasirodė mylinti ir galinga Dievo ranka. Mums buvo duotas naujas gyvenimas arba, kitais žodžiais tariant, būdas gyventi. Ir jis pasiteisino.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 25

2018-08-06
Rugpjūčio 6 d.

VALDOMI

Valdomi įvairiausių baimių, saviapgaulės, savanaudiškumo ir savigailos, mes pamynėme savo draugų interesus. Jie atsilygino tuo pačiu.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.54
 
2018-08-05

Rugpjūčio 5 d.

ĮSIKLAUSAU

Kaip atkakliai giname savo teisę mąstyti ir elgtis absoliučiai savarankiškai.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.37
 
2018-08-04
Rugpjūčio 4 d.
 
TIKĖJIMO SĖKLOS

Tikėjimas, žinoma, būtinas, bet vien jo nepakanka. Galima tikėti, bet neprileisti Dievo prie savo likimo.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.34
2018-08-03

Rugpjūčio 3 d.

TARNAUJAME

Tikrasis mūsų tikslas yra pritaikyti save kuo geriau tarnauti Dievui ir mus supantiems žmonėms.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.67

2018-08-02
Rugpjūčio 2 d.

ATIDUOTI DOVANAI?
 
Aukosime, kiek tiktai reikės, kad užtikrintume anoniminių alkoholikų vienybę. Mes taip elgsimės, nes išmokome mylėti Dievą ir vienas kitą.
 
A.A. COMES OF AGE  (AA SUBRĘSTA) , P.234
2018-08-01
Rugpjūčio 1 d.
 
GYVENTI

Dvasinis gyvenimas nėra teorija. Mes privalome jį gyventi.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 72

 

2018-07-31
Liepos 31 d.
 
 
MALDA VISIEMS LAIKAMS  
 
 
Dieve, suteik mums ramybės susitaikyti su tuo, ko negalime pakeisti, drąsos keisti, ką galime pakeisti, ir išminties tą skirtumą suprasti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.122
 
 
2018-07-30

Liepos 30 d.

GRĄŽINTI  
 
...Lyg būtų radęs kai ką geresnio už auksą. Kurį laiką jis galbūt bandys pasilaikyti šį lobį sau. Jis ne iš karto amatys, kad klodas, kurį tik prakrapštė – neišsemiamas. Jis duos pelno tik tada, jei visą likusį gyvenimą kas jį vis giliau ir viską, ką rado, dalys kitiems.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.111-112
2018-07-29
Liepos 29 d.

ANONIMIŠKOS GERUMO DOVANOS
 
Kai buvome geriantys alkoholikai, vienu ar kitu būdu siekėmė, kad mus sušelptų.

 

2018-07-28

Liepos 28 d.

KURIE DAR KENČIA

Atsispirkime pasipūtimui.Jei Dievas mums leido sėkmingai darbuotis vienoje srityje, tai dar nereiškia, kad Jis mums pavedė visos žmonijos išganymą.

A.A. COMES OF AGE  [AA SUBRĘSTA] , P.232

 

 

2018-07-27

Liepos 27 d.

ATIDUOTI DOVANAI

Aukosime, kiek tiktai reikės, kad užtikrintume anoniminių alkoholikų vienybę. Mes taip elgsimės, nes išmokome mylėti Dievą ir vienas kitą.
 
A.A. COMES OF AGE, P. 234
[AA SUBRĘSTA]
2018-07-26

Liepos 26 d.

BLAIVYBĖS „KAINA“

 Kiekviena AA grupė turėtų išsilaikyti pati, atsisakydama pašalinių įnašų.

                    DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.156

 

2018-07-25

Liepos 25 d.

KURIE DAR KENČIA

Jei mes nesirūpinsime silpnesniais, neišvengiamai kils pavojus ir mūsų gyvybei, ir dvasinei sveikatai.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.147

2018-07-24
Liepos 24 d.
 
PADEDAME KITIEMS
 
Mūsų pačių, turėjusių rūpesčių dėl gėrimo, gyvenimas priklauso nuo nuolatinio dėmesio ir pagalbos kitiems.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.18
 
 
2018-07-23
Liepos 23 d.

PRAŠAU DIEVĄ NUSPRĘSTI
 
Meldžiu, pašalink kiekvieną mano būdo ydą, kuri trukdo man būti naudingam Tau ir kitiems.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.66

 

2018-07-22
Liepos 22 d.

GERĄ IR BLOGĄ
 
Mano kūrėjau, dabar aš pasirengęs, kad Tu priimtum mane visą, gerą ir blogą.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.66
2018-07-21
Liepos 21 d.

NEĮKAINOJAMA DOVANA

Tuo metu tikriausiai jau buvome atsikratę kai kurių baisiausių savo silpnybių. Kartais jau patiriame malonumą, panašų į tikrą sielos ramybę. Tiems, kurie iki šiol buvo sudirgę, jautė depresiją ir nerimą, patirtoji ramybė yra neįkainojama dovana.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 74
2018-07-20
Liepos 20 d.
 
PAŠALINS TRŪKUMUS
 
Dabar žodžiai: "Aš pats vienas esu niekas, Dangaus Tėvas viską lemia" įgijo prasmę ir teikia vilties.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 75
2018-07-18
Liepos 19 d.
 
PUIKYBĖ
 
Tikintieji suprato tokių minčių ribotumą. Atsisakydami kiekvienu atveju pirmiausia kreiptis į Jį, save nuo Jo atribodavome.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 75
2018-07-18
Liepos 18 d.

DĖKINGAS UŽ TAI, KĄ TURIU

Kai paaiškėjo nuolankumo prasmė, mūsų, ir tikinčiujų, ir netikinčiujų, pažiūra į Dievą iš esmės pasikeitė.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 75
2018-07-17

Liepos 17 d.

PASIDUODU IR ANALIZUOJU SAVE

Mano tvirtumas atsirado iš pastangų duoti, o ne reikalavimo gauti. Toks požiūris, manau, paveikus siekiant įgyti emocinį blaivumą. Jei panagrinėsime bet kurį savo nerimą, mažą ar didelį, kad jo ištakos yra kokia nors nesveika priklausomybė ir atitinkamai nesveiki poreikiai. Su Dievo pagalba nusimesime šių pretenzijų pančius. Tada tapsime laisvi gyventi ir mylėti; tada padedant Dvyliktajam žingsniui galėsime vesti save ir kitus į emocinę blaivybę.
 
THE LANGUAGE OF THE HEART, p. 238 [Širdies kalba]
 
 
2018-07-16

Liepos 16 d.

NUOLANKUMO MATAS
 
Visais atvejais naujo gyvenimo kaina buvo skausmas, bet už šią kainą įgydavome daugiau nei tikėjomės. Įgydavome tiek nuolankumo, kad jis, kaip paaiškėjo, išgydydavo skausmą.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 74-75

 

 
 
 
2018-07-15

Liepos 15 d.

PUIKYBĖ
 
Tūkstančius metų stengiamės reikalauti daugiau negu mums priklauso materialinių gėrybių, garbės ir meilės. Kai atrodydavo, kad mums sekasi, gėrėme ir kūrėme dar didesnes svajones. Kai užklupdavo nors menkos nesėkmės, gėrėme, kad užsimirštume. Mūsų poreikiai augo nesulaikomai.
Šie poreikiai dažnai nebuvo smerktini, tačiau mums trūko nuolankumo.
Nesugebėjome suprasti, jog didžiausią dėmesį turime skirti asmenybės formavimui ir dvasinėms vertybėms, ir kad tenkinti materialius poreikius nėra gyvenimo tikslas.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 71
 
2018-07-14

Liepos 14 d.

TAI STIPRINA

Nuolankumas, kuris anksčiau atrodė per prievartą grūdama prasta košė, dabar pamažu mus stiprina ir neša sielos ramybę.
 
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 74
 
2018-07-13
Liepos 13 d.

NUOLANKUMAS YRA DOVANA

Jei visų pirma pasikliovėme savo jėgomis, jokio pasitikėjimo Aukščiausiąja Jėga negalėjo būti. Trūko svarbiausio nuolankumo šaltinio – noro pažinti ir vykdyti Dievo valią.

 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 72
2018-07-12

Liepos 12 d.

ATSISAKYTI PAGRINDINIO VAIDMENS
 
Nė vienas alkoholikas negali išlikti blaivus, jeigu nėra pakankamai nuolankus. ... Be nuolankumo jie negalės siekti jokio kilnesnio tikslo, o sunkiausiais gyvenimo tarpsniais neturės tikėjimo, kuris galėtų padėti atsilaikyti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 70
 
 
2018-07-11

Liepos 11 d.

TAIKOS IR DVASINĖS RAMYBĖS LINK
 
...mūsų požiūris į nuolankumą įgavo platesnę prasmę, kai pripažinome kai kurias savo ydas, patarėme jas su kitu žmogumi ir panorome jų atsikratyti.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 74
2018-07-10
Liepos 10 d.

POSŪKIS

Mūsų gyvenime buvo ypač didelis posūkis, kai nuolankumas tapo pageidautinas, o ne prievarta primestas.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 75
2018-07-09
Liepos 9 d.

ESU INSTRUMENTAS 

„Nuolankiai Jo prašėme tuos mūsų  trūkumus pašalinti.“ 

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 70

2018-07-08

Liepos 8 d.        

VIS DAUGIAU LAISVĖS
 
Taigi Septintasis žingsnis leidžia pakeisti savo gyvenimo poziciją, pasirinkti palydovu nuolankumą ir, peržengus savojo „aš“ ribas, eiti pasitikti Dievo.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 76.

 

2018-07-07
Liepos 7 d.

... IR JOS ATSIKRATYTI
 
...baimė prarasti tai, ką jau turime, baimė negauti to, ko norime. Gyvendami su neišsipildžiusiomis svajonėmis, nuolat jutome nerimą ir nepasitenkinimą. Neturėjome ramybės, kol neradome priemonių sumažinti savo pretenzijas. Tikimės, kad skirtumo tarp pretenzijos ir prašymo nereikia aiškinti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 75-76
2018-07-06
Liepos 6 d.

ĮVARDYTI BAIMĘ

Pagrindinė mūsų ydų priežastis buvo egoistinė baimė...

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.75
2018-07-05
Liepos 5 d.
 
NAUJA KRYPTIS
 
Valios rikiuojamųjų žmogiškųjų išgalių nepakanka; tai visiškai nepasiteisino ...
Kiekvieną dieną privaloma vykdyti Dievo valios viziją visame kame.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 39, 74
2018-07-04

Liepos 4 d.

TIKRAS TIKĖJIMAS

Kiekvieno vyro, moters ir vaiko širdies gelmėse glūdi pamatinė Dievo idėja. Ją gali užtemdyti didelė nelaimė, pasipūtimas, kitų dalykų garbinimas, tačiau ji išlieka bet kuriuo atveju. Tikėjimo aukštesne už mus Jėga ir stebuklingų šios Jėgos pasireiškimų žmonių gyvenime faktai tokie pat seni, kaip ir žmonija.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 48

2018-07-03
Liepos 3 d.
 
PATIRTIS - GERIAUSIAS MOKYTOJAS
 
Dar esame nepatyrę, neseniai užmezgę sąmoningą ryšį su Dievu, todėl nedidelė tikimybė, kad jausimės įkvėpti visą laiką...
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 76
2018-07-02
Liepos 2 d.

TIKROS BLAIVYBĖS ESMĖ

Esame įsitikinę - dvasinis programos aspektas nė vienam neturėtų kelti sunkumų. Sveikimo esmė yra pasiryžimas, sąžiningumas ir išankstinių nuostatų nebuvimas. Be to neapseisi.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 225
2018-07-01
Liepos 1 d.
 
TAI, KAS GERIAUSIA ŠIĄ DIENĄ

Išdėstytos nuostatos tėra gairės pažangai.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI psl. 52-53
2018-06-30
Birželio 30 d.
 
AUKOJIMAS = VIENYBĖ = IŠLIKIMAS

Anoniminių alkoholikų vienybė, paveikumas, netgi likimas visada priklausys nuo mūsų nuolatinio pasiryžimo atlaikyti nuo kai kurių asmeninių ambicijų ir norų bendro bendro saugumo ir bendros gerovės labui. Taip pat kaip aukojmasis reiškia išlikimą kiekvienam alkoholikui atskirai, taip ir grupei, ir visai A.A. Bendrijai jis reiškia vieningumą ir išlikimą.
 
AS BILL SEES IT, psl. 220
2018-06-29
Birželio 29 d.
 
BANGOS EFEKTAS

Patys išmokę laimingai gyventi, išmokytume šito ir kitus. ... Taip svajojome mes, AA draugijos nariai. Tai buvo natūralu, nes dauguma alkoholikų - žlugę idealistai. ... Tad kodėl nepasidalijus ta patirtimi su visais žmonėmis?

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 152.
2018-06-28
Birželio 28 d.
 
SKAUSMAS IR PAŽANGA

"Prieš daugelį metų užjausdavau visus kenčiančius. Dabar tik tuos užjaučiu, kurie kenčia nežinodami, nesuvokdami skausmo tikslo bei galutinio naudingumo".
 
KAIP TAI MATO BILAS, P.3
2018-06-27

Birželio 27 d.

SIEKTI GYVENTI PAGAL AA

Mes paklūstame žingsniams ir tradicijoms, nes to norime. Nebėra klausimo, gerai tai ar blogai; mes jiems paklūstame, nes nuoširdžiai norime taip elgtis. Taip vieningai dirbdami bręstame. Toks yra Dievo malonės ir mūsų tarpusavio meilės liudijimas.

A.A. COMES OF AGE, P.106

 

2018-06-26

Birželio 26 d.

DOVANA, KURI EINANT LAIKUI DIDĖJA

Daugeliui normalių žmonių gėrimas siejasi su šventiška nuotaika, kompanija ir vaizduotės šėlsmu. Jis atpalaiduoja nuo rūpesčių, monotonijos ir nerimo, suartina su draugais. Išgėrus apima jausmas, kad gyventi puiku.
 

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.130

 

2018-06-25

Biželio 25d.

 

DVIEJŲ KRYPČIŲ EISMO GATVĖ

 

Dievas, be abejo, atleis mūsų nusidėjimus, jei prašysime, bet jis niekada nepadarys mūsų nekaltų kaip kūdikių ir neišsaugos mūsų nekaltybės, jei patys nesistengsime.

 

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl.65

 

2018-06-24
Birželio 24 d.
 
Mes valdome tik dvasinį vaikų darželį, kuriame žmonės gauna galimybę sveikti nuo alkoholizmo ir rasti malonę toliau gyventi visavertį gyvenimą.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 95
 
2018-06-23
Birželio 23 d.

PASITIKĖTI KITAIS
 
Ar pasitikėjimas reikalauja, kad būtumėm akli kitų žmonių ar net mūsų pačių ketinimams? Anaiptol; juk tai būtų tikra kvailystė. Be abejo, turėtume įvertinti kiekvieno žmogaus, kuriuo norėtume pasitikėti, gebėjimą daryti bloga ir gera. Iš tokio asmeninio vertinimo gali bet kuriuo atveju paaiškėti, kiek kitu žmogumi galima pasitikėti.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 144
2018-06-22

Birželio 22 d.

ŠIANDIEN AŠ LAISVAS
 
Tai mane privertė suvokti, kad pasaulyje yra begalė aplinkybių, prieš kurias esu visiškai bejėgis. Jeigu galiu taip noriai prisipažinti, kad esu bejėgis prieš alkoholį, dabar turėsiu taip pat prisipažinti esąs bejėgis prieš dar daug ką. Suvokiau, kad turėsiu būti ramus žinodamas, kad Dievas – Jis, ne aš.
 
KAIP TAI MATO BILAS, p. 114
 
 
2018-06-21

Birželio 21 d.

BAIMĖ IR TIKĖJIMAS
 
Vadavimasis iš baimės trunka visą gyvenimą, niekados galutinai to padaryti nepavyks. Rimtai puolami, smarkiai sirgdami arba dėl kitokių aplinkybių jausdamiesi itin nesaugūs, visi reaguosime į baimės jausmą - tinkamai arba netinkamai. Tik meluojantis sau žmogus gali skelbtis visiškai išsivadavęs nuo baimės.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 263
 
 
2018-06-20
Birželio 20 d.

IŠSIVADUOTI NUO BAIMĖS

Išsivadavimo nuo baimės problema turi du aspektus. Pirma, turėsime siekti kiek įmanoma išsivaduoti nuo baimės. Tada mums reikės rasti ir drąsos, ir malonės, kad galėtume dalykiškai išnagrinėti likusias baimes.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 61

2018-06-18

Birželio 19 d.

AA DVASINIS ATSINAUJINIMAS

Dvasinis atsinaujinimas AA draugijoje paradoksalus: jėga, gimstanti iš visiško pralaimėjimo ir silpnumo, netektis senojo gyvenimo – tai sąlyga rasti naują gyvenimą.
 
A.A. COMES OF AGE, P. 46 [AA SUBRĘSTA]
 
 
2018-06-17
Birželio 17 d.
 
GILIAI SAVYJE...
 
Giliai savyje atradome šią didžią tiesą. Galiausiai tik čia Jį galime rasti.
...atidžiai pažvelgti į save... Su tokia nuostata negali nepasisekti. Vieną dieną tu įgysi sąmoningą tikėjimą.
 
Anoniminiai alkoholikai, p. 48, 49
 
2018-06-16

Birželio 16 d.

NETURĖTI IŠANKSTINIŲ NUOSTATŲ
 
Sužinojome, kad Dievas nekelia pernelyg sunkių sąlygų tiems, kurie Jo ieško. Mums dvasios karalystė yra plati, erdvi ir visa apimanti; ji nė vieno neišskiria, nėra užverta nė vienam, nuoširdžiai jo ieškančiam. Mūsų įsitikinimu, ji atvira visiems žmonėms.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 7

 
2018-06-15

Birželio 15 d.

TEBUS AA TAVO AUKŠTESNIOJI JĖGA
 
Tu... Aukštesniąja jėga gali laikyti AA. Juk tai ganėtinai didelė grupė žmonių, išsprendusių alkoholizmo problemą. ... Daugelis AA narių kaip tik taip peržengė slenkstį. ...jų tikėjimas tapo daug gilesnis. ...pasikeitė, jie patikėjo Aukštesniąja Jėga...
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 27,28
 
2018-06-14
Birželio 14 d.

KAI SUNKIAI EINASI

Tai buvo būdas gyventi sunkią akimirką, - jis pasiteisino.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.14
2018-06-13

Birželio 13 d.

GYVENTI ATLYGINANT SKRIAUDAS
 
„Metai, išgyventi su alkoholiku, beveik kiekvieną moterį ar vaiką gali paversti neurotiku. Tam tikra prasme ligota tampa visa šeima.“
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 106
2018-06-12
Birželio 12 d.

IŠ TIKRŲJŲ BENDRADARBIAUTI

Bet daugelis labiausiai kentėjome dėl sugadintų santykių šeimoje, su draugais ir apskritai su aplinkiniais. Kaip tik su jais būdavome itin užsispyrę ir kvaili. Svarbiausia, ko nesiteikėme pripažinti, yra tai, jog mūsų santykiai su kitais žmonėmis nėra grįsti bendradarbiavimu.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 53
2018-06-11

Birželio 11 d.

PRIEVOLĖS ŠEIMAI
 
...dvasinis gyvenimas negali būti pilnatviškas, jei jis neatlieka prievolių savo šeimai.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 112
 
2018-06-10

Birželio 10 d.

NEIŠTVERI? BANDYK PAŽVELGTI IŠ VIRŠAUS
 
Nesėkmes išgyvendavome daug stipriau negu „normalūs“ žmonės.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 111
 
2018-06-09
Birželio 9 d.
 
GYVENTI DABAR
 
Pirmiausia mes stengiamės gyventi šia diena tam, kad išbūtumėm blaivūs - ir tai mums padeda. Vos tik ši idėja įsiskverbia į mūsų sąmonę, mes pradedam suvokti, jog paros planas yra efektyvi priemonė, padedanti išspręsti ir kitasproblemas mūsų gyvenime.

GYVENTI BLAIVIAI, P. 21
2018-06-08

Birželio 8 d.

ATSIVERTI PERMAINOMS
 
...savianalizė yra priemonė, kurią naudojame naujai savivokai, veiklai ir Dievo malonei priimti, kad susidorotume su savo tamsiais ir neigiamais bruožais. Tai žingsnis į tokį nuolankumą, kuris leidžia tikėtis Dievo pagalbos. ... suvokiame, kad po kruopelytę galime atsisakyti senojo gyvenimo, kuris mūsų netenkina, vardan naujo, bet kokiomis sąlygomis mus tenkinančio gyvenimo.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 10, 8
 
2018-06-07
Birželio 7 d.

VILTIS ILGAM

Gimstame turėdami daugybę natūralių troškimų, taigi nieko stebėtina, kad leidžiame kai kuriems iš jų per žengti savo ribas. Kai jie mus aklai traukia, stumia arba kai reikalaujame pasitenkinimo ar malonumų daugiau negu įmanoma, daugiau negu mums priklauso, tuomet prarandame darnos, kurią sukūrė Dievas žemėje, pusiausvyrą. Tai mūsų pagedimo, arba, jei norite, nuodėmių matas.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 65
2018-06-06

Birželio 6 d.
 
GALIME TIK STENGTIS
 
Ar gali Jis panaikinti juos visus, visiškai visus?
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 66
2018-06-05
Birželio 5 d.

GALUTINAI PASIRENGĘ?

"Tai žingsnis,kurį žengęs berniukas tampa vyru." ... Taigi skirtumas tarp "berniuko" ir "vyro" yra skirtumas tarp mūsų pačių sau iškelto tikslo ir idealaus, dieviškojo tikslo. ... Mes raginami būti visiškai pasirengę siekti tobulumo. ... Kai tik pasakome: "ne, niekada", mūsų sąmonė nebepriima Dievo malonės. ... Būtent Šeštojo žingsnio metu nuo ribotų tikslų pereiname prie Dievo valios vykdymo.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRDICIJŲ, P. 63, 68, 69
2018-06-04
Birželio 4 d.

IŠSIVADUOTI IŠ SENOJO SAVĘS

Atidžiai skaitydami pirmuosius penkis žingsnius klausiame savęs, ar nieko nepraleidome, - mes juk statome arką, pro kurią pagaliau išeisime laisvi žmonės. ...
Ar dabar esame pasirengę leisti Dievui pašalinti visus tuos dalykus, kuriuos pripažinome smerktinais?

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 66
2018-06-03

Birželio 3 d.

SKRYDIS IR MALDA
 
...žiūrime Šeštąjį žingsnį. Ne kartą pabrėžėme, kad būtina pasiryžti.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 66
 
 
2018-06-02
Birželio 2 d.
 
KELIAS AUKŠTYN
 
Štai žingsniai, kuriuos mes žengėme...
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 52
 
2018-06-01
Birželio 1 d.
 
PASIKEITĘS POŽIŪRIS
 
Visiškai pasikeis mūsų nuostatos ir požiūris į gyvenimą.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 73
 
 
2018-05-31
Gegužės 31 d.

PASIRUOŠĘS TARNAUTI KITIEMS

...mūsų draugiją sieja viena didinga misija - pastangos padėti tiems, kurie nemato išeities.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.147
2018-05-30
Gegužės 30 d.
 
MŪSŲ PAGRINDINIS TIKSLAS
 
Kuo geriau AA laikosi savo pagrindinio tikslo, tuo daugiau ji visur duoda naudos.
 
A. A. COMES OF AGE, psl. 109
2018-05-29

Gegužės 29 d.

TIKRASIS PAKANTUMAS

Vienintelė sąlyga tapti AA nariu - noras mesti gerti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 135
 
 
2018-05-28

Gegužės 28 d.

LYGIOS TEISĖS
 
Anksčiau ar vėliau daugelis AA grupių siekia nustatyti taisykles. ... Po kurio laiko baimė ir nepakantumas atslūgsta [ir mes susiprantame]. Nenorime niekam atimti galimybės pasveikti nuo alkoholizmo. Norime kaip galima daugiau priimti, ir niekada neatmesti.
 
 A. A. TRADITIONS: HOW IT DEVELOPED, psl. 10, 11, 12
 
2018-05-27

Gegužės 27 d.
 
JOKIOS VERKSMINGOS KALTĖS
 
Diena po dienos stengiamės po truputi artėti prie dieviško tobulumo. Tenegraužia mūsų verksminga kaltė...
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 15
 
2018-05-26

Gegužės 26 d.
 
NEIGIAMA PAVERČIU Į TEIGIAMA
 
Mūsų dvasinis ir jausminis brendimas Anoniminių alkoholikų draugijoje priklauso ne tiek nuo sėkmės, kiek nuo patirtų nesėkmių ir atkryčių. Jei turėsi tai omenyje, manau, kad tavo atkrytis, užuot nuspyręs tave nuo laiptų žemyn, galės pakelti aukštyn.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 184
2018-05-25

Gegužės 25 d.

DIDĖJANTIS DĖKINGUMAS
 
Dėkingumas turėtų didėti, o ne mažėti.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 29
 
 
2018-05-24

Gegužės 24 d.

LAIMINGI, DŽIUGŪS IR LAISVI
 
Esame tikri - Dievas nori mus matyti laimingus, džiugius ir laisvus. Negalime sutikti su teiginiu, kad gyvenimas yra ašarų pakalnė. Daugeliui mūsų toks jis jau vienąsyk buvo. Tačiau visiškai aišku - mes patys buvome prisidarę sau bėdos. Dievas čia niekuo dėtas. Taigi venkime sąmoningai šauktis nelaimes. Jei užgriūva rūpesčiai, smagiai išnaudokime tai kaip progą parodyti visą Jo galią.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 115
 
 
2018-05-21
Gegužės 21 d.

MALONIŲ SĄRAŠAS

Vienas iš mano daromų pratimų - bandymas įvertinti gaunamas malones...

KAIP TAI MATO BILAS, P. 37
2018-05-20

Gegužės 21d.

 

MALONIŲ SĄRAŠAS

 

„Vienas iš mano daromų pratimų yra bandymas įvertinti mano gautas malones..“

 

AS BILL SEES IT, psl. 37

 

2018-05-19

Gegužės 19 d.
 
DAVIMAS BE PRIEVARTOS
 
„Ir jis gerai žino, kad jo paties gyvenimas pasidarė turtingesnis, lyg būtų išmokėti papildomi dividendai už tai, kad davė kitam nereikalaudamas grąžinti.“
 
AS BILL SEES IT, psl. 69
2018-05-18

Gegužės 18 d.
 
LAISVĖ BŪTI SAVIMI
 
„Jei mes šioje, mums gal liguistai sunkioje dvasinio vystymosi stadijoje būsime nuoseklūs, maloniai nustebsime vos pasiekę pusiaukelę. Nebesigailėsime praeities ir net nebenorėsime užtrenkti jai durų.“
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 72
2018-05-17

Gegužės 17 d.

MES ATLEIDŽIAME ...
 
Dažnai, dirbdami ties šiuo žingsniu su savo globėju ar dvasiniu patarėju, mes pirmą kartą pajusdavome, kad galime atleisti kitiems, kad ir kaip jie būtų mus įskaudinę. Mūsų moralinis savojo ‘aš’ įvertinimas įtikino mus, kad geriausia visiems visada atleisti, bet tai įvyks tik tuomet, kai labai rimtai imsimės dirbti su Penktuoju Žingsniu. Mes širdimi pajusime, kad mums bus atleista ir kad jau galime atleisti kitiems.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 58
 
 
2018-05-16
Gegužės 16 d.
 
ATLEIDŽIAME...
 
Dažnai dirbdami ties šiuo žingsniu su savo globėju ar dvasiniu patarėju mes pirmą kartą pajusdavome, jog galime atleisti kitiems, kad ir kaip jie būtų mus įskaudinę. Moralinis savojo "aš" vertinimas įtikino mus, kad geriausia visada visiems atleisti, bet tai įvyks tik tada, kai labai rimtai imsimės Penktojo žingsnio. Širdimi pajusime, kad mums bus atleista, ir kad jau galime atleisti kitiems.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 58
2018-05-15

Gegužės 15 d.

PAŽINSIME DIEVĄ – PAŽINSIME RAMYBĘ
 
Suprantama, apmaudo sklidinas gyvenimas atneša tik nepasitenkinimą ir nelaimes. ... Alkoholikui, kurio viltis yra saugoti ir brandinti dvasinę patirtį, apmaudas - labai rimta kliūtis.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 58
 
2018-05-14

Gegužės 14 d.
 
GERA BŪTI SAVIMI
 
Naujokai kartais bando nutylėti kuriuos nors savo gyvenimo faktus. ... jie rinkosi lengvesnius metodus. ... Tačiau jie taip ir neišmoko tikrojo nuolankumo...
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 63
2018-05-12

Gegužės 13 d.

LENGVESNIS, PAPRASTESNIS KELIAS

 ...nežengę šio gyvybiškai svarbaus žingsnio, mes galime neįveikti gėrimo.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 63
 
2018-05-12
Gegužės 12 d.
 
PRAEITIS PRAĖJO
 
AA patirtis rodo, kad negalime gyventi vieni su savo slegiančiomis problemomis ir būdo trūkumais, kurie sukėlė arba pagilino šias problemas. Vykdydami Ketvirtojo žingsnio nurodymus... aiškiai atskleisdami praeitį tokią, kokios netgi nenorime prisiminti ... privalome išsivaduoti nuo tų praeities šmėklų. Turime su kuo nors apie tai išsikalbėti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 55
2018-05-11

Gegužės 11 d.

NAUJAS PRITAPIMO JAUSMAS
 
Kol visiškai nuoširdžiai neišsikalbėjome su kuo nors apie savo konfliktus ir neišklausėme kito tokios pat išpažinties, mes dar negalėjome pritapti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 57, 58
 
2018-05-10

Gegužės 10 d.

GALŲ GALE LAISVAS

Kita dovana, kurios galime tikėtis, kai išsakysime savo trūkumus kitam žmogui, - nuolankumas, žodis, kurį dažnai ne taip suprantame. ... nuolankumas reiškia supratimą, kas jie yra ir kokie jie yra, po to būtinai atsiranda nuoširdus noras tapti geresniems.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 58
2018-05-09

Gegužės 9 d.

ĮVEIKTI BAIMĘ

Jei iki šiol laikomės ko nors įsikibę ir nenorime prarasti, prašome Dievą padėti  mums ryžtis.

 ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 66
2018-05-08

Gegužės 8 d.

RAMYBĖS VIETA
 
„Visi Dvylika Žingsnių siūlo mums elgtis priešingai, negu norėtume. Jie sumažina mūsų ‘aš‘. Savojo ‘aš’ mažinimo požiūriu sunkiausias yra Penktasis Žingsnis. Bet siekiamai blaivybei ir sielos ramybei šis žingsnis yra svarbiausias.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 55
2018-05-07
Gegužės 7 d.
 
GERBTI KITUS 
Tokius gyvenimo epizodus pasakojame kam nors kitam – supratingam žmogui, kurio neliečia mūsų pasakojimas. Taisyklė tokia: mes turime būti reiklūs sau ir visada atidūs kitiems.

 ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 65 


2018-05-05
Gegužės 6 d.

"JEI NIEKO NENUSLĖPSI"

Geriausias teisingo pasirinkimo įrodymas yra jūsų pasirengimas išsakyti ir pasitikėjimas žmogumi, kuriam ketinate iškloti moralinį savo praeities vertinimą...
Jei jūs tikrai nieko nenuslėpsite, palengvėjimo jausmas augs kas minutę. Per metus susikaupusios bjaurios emocijos pliūptelės per jas laikiusią kliūtį ir stebuklingai išnyks, kai tik papasakosite apie jas kitam žmogui. Kai skausmas nurims, ateis išgijimo ramybė.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 61, 62
2018-05-04

Gegužės 5 d.

MIŠKAS IR MEDŽIAI
 
...patys vieni vertindami, ką patyrėme, galime nevalingai iškreipti savo svarstymus. Kalbėdamiesi su kitu žmogumi, išgirsime jo nuomonę ir gausime patarimų...
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 60
 
2018-05-04

Gegužės 4 d.

IKI GALO SĄŽININGAS
 
Jei tikimės ilgai ir laimingai gyventi šiame pasaulyje, turime su kuo nors būti iki galo atviri.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 64
 
2018-05-03
Gegužės 3 d.

IŠVALYTI NAMUS

Kažkodėl mažiau jaudinamės būdami vieni su Dievu, negu su kitu žmogumi. Kol neprisiruošime ir balsu neišsakysime to, ką ilgai slėpėme, noras "išsivalyti" liks tik noru.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 60
2018-05-01
Gegužės 2 d.
  
APŠVIESTI TAMSIĄ PRAEITĮ

 „Turime suprasti, kad mūsų tamsi praeitis Dievo rankose tampa didžiausiu turtu – gyvenimo ir laimės raktu. Taip jūs galite kitus išgelbėti nuo mirties ir vargo.“
 
 ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 109
 
2018-04-30
Balandžio 30 d.

DIDYSIS PARADOKSAS

Kančių ir sveikimo patirtį alkoholikai lengvai perduoda vienas kitam. Tai - Dievo dovana. Perteikti šią patirtį yra vienintelis tikslas, kurį sau kelia viso pasaulio AA grupės.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 147
2018-04-28
Balandžio 29 d.

GRUPĖS AUTONOMIJA

Kai kas gali pagalvoti, kad mes sukūrėme kraštutinius grupės autonomijos principus. Pavyzdžiui, savo originalioje “ilgojoje formuluotėje” Ketvirtoji tradicija skelbia: “Bet kurie du ar trys asmenys, susirinkę blaivybės dėlei, gali vadintis alkoholikų grupe, su sąlyga, kad nepriklauso jokiai kitai organizacijai”…. Tačiau šis ultraliberalumas nėra toks rizikingas kaip atrodo.

A.A. COMES OF AGE, psl. 10-105
2018-04-28

Balandžio 28 d.

DU ĮSTABŪS MATAI
 
Visa Anoniminių alkoholikų draugijos padaryta pažanga gali būti apibūdinta viso labo dviem žodžiais: nuolankumas ir atsakingumas. Visas mūsų dvasinis vystymasis gali būti tiksliai išmatuotas pagal laikymosi šių dviejų nuostabių matų laipsnį.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 271
 
 
2018-04-27

Balandžio 27 d.

DŽIUGŪS ATRADIMAI
 
Suvokiame, kad žinome nedaug. Tau ir mums Dievas nuolat atskleis daugiau. Rytais medituodamas paklausk Jo, kaip tą dieną gali būti naudingas dar sergančiam žmogui. Atsakymo sulauksi, jei tik tavo paties kieme bus tvarka. Akivaizdu, tu negali perteikti to, ko pats neturi. Pasistenk, kad tavo santykis su Dievu būtų teisingas. Tuomet tu ir nesuskaičiuojama daugybė kitų sulauks nepeprastų įvykių. Mums tai - didi tiesa.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 141
 
2018-04-26

Balandžio 26 d.

LAIMĖ NĖRA TIKSLAS
 
Nemanau, kad mums labiausiai turi rūpėti laimė arba nelaimė. Verčiau turi rūpėti, kaip spręsti mums kylančius klausimus. Kaip geriausiai iš jų mokytis? Kaip kitiems perduoti, tai ką išmokome, jeigu jie pasiruošę priimti mūsų žinias?
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 306

 

2018-04-25

Balandžio 25 d.

PEREINU Į KITĄ LYGMENĮ

Vėlyvosiomis gėrimo stadijomis mūsų noras priešintis yra pranykęs. Tačiau kai prisipažįstame visiškai pralaimėję, kai tampame visiškai pasirengę išbandyti anoniminių alkoholikų gyvenimo būdą, įkyrus potraukis gerti mus apleidžia ir įžengiame į kitą plotmę - į Dievo, kaip mes jį suprantame, suteiktą laisvę.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 283

2018-04-24

Balandžio 24 d.

MOKYTIS MYLĖTI SAVE
 
Gerdami mes jautėmės vieniši, nors ir būdavome tarp mylinčių žmonių. ... Tačiau vis dar tikėjomės atgauti emocinę pusiausvyrą, versdami klausyti mūsų arba patys jiems paklusdami. ... Jei likimas ne visiškai nuo mūsų nusisukdavo, vis tiek jautėmės vieniši, beviltiškai griebdavomės už šiaudo, iš paskutiniųjų stengdavomės kitiems vadovauti arba nuo jų priklausyti.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 252
 
2018-04-23

Balandžio 23 d.

AA NĖRA VAISTAS NUO VISŲ LIGŲ
 
Skelbti, kad Anoniminių alkoholikų draugija yra visa galintys vaistai nuo visų ligų, netgi nuo alkoholizmo, būtų neteisingas didžiavimasis.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 285
 
 
2018-04-21

Balandžio 22 d.

NAUJA DIRVA - NAUJOS ŠAKNYS

Kadangi tikrai žinau, drįstu tvirtinti, jog suvokimo akimirkos gali virsti dvasinės ramybės sklidinu gyvenimu. Tikrovės šaknys, nustelbdamos neurotinį brūzgyną, tvirtai laikysis, nepaisydamos šėlstančių jėgų, kurios mus sunaikintų arba kurias patys panaudotumėm susinaikinimui.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 173
 
 
2018-04-21

BALANDŽIO 21 d.

TIKĖJIMO LAVINIMAS

Nemanau, kad galime ką nors gero nuveikti šiame pasaulyje, jei to nedarome. Ir netikiu, kad pasieksime ko nors gero būdami AA, jei to nedarysime... Mes turime veikti ... kad įgytume tanavimo dvasios. Turime stengtis įgyti kiek nors tikėjimo, - o tai nėra lengva, ypač žmogui, kuris visada buvo perdėm materialistiškas ir laikėsi šiandienos visuomenės standartų. Bet aš manau, pasitikėjimą galima įgyti, galbūt pamažu gilinant jį savyje. Man tai nebuvo lengva; spėju, kad tai sunku kiekvienam žmogui...
 
DR.BOB AND THE GOOD OLDTIMERS, psl. 307-308
 
2018-04-20

BALANDŽIO 20 d.
 
SAVIKONTROLĖ

“...prašome Dievą vadovauti mūsų mintims, apsaugoti mus nuo savanaudiškumo ir nesąžiningų veiksmų bei gailesčio sau.“
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI psl. 75
2018-04-19
BALANDŽIO 19 d.
 
MŪSŲ VISŲ TRŪKUMAI

Mes, sveikstantys alkoholikai, esame broliai ne tiek savo dorybėmis, kiek trūkumais ir bendromis pastangomis juos įveikti.
  
KAIP TAI MATO BILAS, P. 167
2018-04-18

Balandžio 18 d.

SĄŽININGAS SU SAVIMI
 
Kitų apgaudinėjimas beveik visuomet kyla iš savęs pačių apgaudinėjimo. Kai mes atviri ir sąžiningi su kitu žmogumi, tada sąžiningi su savimi ir Dievu.

 

KAIP TAI MATO BILAS, psl. 17
 
2018-04-17

Balandžio 17 d.

MEILĖ IR BAIMĖ - PRIEŠINGYBĖS
 
Iš šių silpnybių gimsta baimė, o ji savaime yra dvasios liga.
 
 DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 49

 

 
 
2018-04-16

Balandžio 16 d.

PYKTIS - ABEJOTINA PRABANGA

Jei norėjome gyventi, turėjome išsivaduoti nuo pykčio. Nepasitenkinimas, įaudrinto proto plyksniai - ne mums. Šiuo abejotinu malonumu gali mėgautis normalus žmogus, tačiau alkoholikui šie jausmai yra nuodai.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 55

2018-04-15

Balandžio 15 d.

APMAUDO NAŠTA

...apmaudas - labai rimta kliūtis. Supratome, kad jis pražūtingas, nes puoselėdami tokio pobūdžio jausmus mes užstojame sau kelią į dvasios šviesą.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 5

2018-04-14
Balandžio 14 d.

PRIEŠAS NUMERIS PIRMAS

Kaip niekas kita mums kenkia pyktis dėl nuoskaudų. Jis sužlugdė ypač daug alkoholikų. Iš jo kyla įvairaus pobūdžio dvasiniai negalavimai. Sirgo ne vien protas ir kūnas - mes buvome dvasios ligoniai.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 56
2018-04-13

Balandžio 13 d.

NETIKRAS SAVIGAILOS MALONUMAS

Savigaila - tai vienas iš nelaimingiausių mums žinomų trūkumų. Ji žmogų graužia iš vidaus ir trukdo dvasiškai bręsti. Savęs gailėdamiesi, galime prarasti visus tikrus ryšius su kitais žmonėmis, nes juos atstumia mūsų nenuosaikus dėmesio ir užuojautos reikalavimas.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 238

2018-04-12

Balandžio 12 d.
 
IŠTRŪKTI IŠ PAMIŠIMO
 
Dėl alkoholio mes tampame keistai pamišę...

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 34

 

2018-04-11
Balandžio 11 d.
 
ŽODIS, KURĮ REIKIA PAŠALINTI: KALTAS
 
Reikia daug laiko, kad suprastum, jog tapai savo emocinio nestabilumo auka. Mes tuoj pastebėdavome, kai šitaip atsitikdavo kitiems, bet labai ilgai užtrukdavo, kol suvokdavome, jog tai yra ištikę mus pačius. Pirmiausia reikėjo pripažinti, kad turime trūkumų, nors ši tiesa buvo skausminga ir žeminanti. Kalbėdami ar mąstydami apie kitus žmones, turėjome išmesti žodį "kaltas".

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 47-48

2018-04-10

Balandžio 10 d.

AUGIMAS
 
Juk visokio augimo esmė yra visų pirma pasiryžimas keistis į gera, paskui - nuolatinis pasiryžimas prisiimti atsiradusią atskomybę, kad ir kokia ji būtų.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 115 
 
2018-04-09

Balandžio 9 d.

LAISVĖ NUO „KARALIAUS ALKOHOLIO“
 
... nemanykime niekada, net akimirką, kad nesame verčiami. ... Mūsų ankstesnysis vergvaldys, Karalius Alkoholis, visados tyko, pasiruošęs mus pagriebti.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 134
 
 
2018-04-07

Balandžio 8 d.

ŽVILGSNIS Į SAVO VIDŲ

Turime tiksliai nustatyti, kur, kada ir kaip mūsų natūralūs poreikiai iškrypo. Mes norime atvirai prisipažinti, kokias nelaimes tai atnešė mums ir kitiems. Pastebėję savo emocinius nukrypimus, galime pradėti juos taisyti.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 43

2018-04-06

Balandžio 7 d.

PLATI DĖKINGUMO ARKA

Ir, kalbėdamas dr. Bobo ir savo vardu, aš su dėkingumu skelbiu, kad jei nebūtų mūsų žmonų, Anės ir Luizos, nė vienas mes nebūtume išgyvenę iki AA pradžios.

THE A.A. WAY OF LIFE, P. 67
[AA GYVENIMO BŪDAS]

2018-04-06

Balandžio 6 d.

VISO GYVENIMO PROCESAS

Mes patyrėme sunkumų bendraudami, negalėjome suvaldyti savo jausmų, mus persekiojo kančia ir depresija, nesugebėjome užsidirbti, buvome pilni baimės, nelaimingi, nereikalingi - tikrai neatrodė, kad galėtume pasirūpinti kitais.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 46
 
 
2018-04-05
Balandžio 5 d.
 
TIKROJI BROLYSTĖ
 
„Mes nė karto nebandėme tapti lygiateisiai šeimos nariai, tikri draugai savo bičiuliams, geri darbuotojai ir naudingi visuomenės nariai. Mes stengėmės arba įsigauti pačion viršūnėn, arba pasisislėpti giliausiame dugne. Toks egoistinis elgesys trukdė mūsų santykiams su žmonėmis, neleido jų grįsti bendradarbiavimu. Nelabai supratome, kas yra tikra bičiulystė.“
  
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, PSL. 53
 
2018-04-04

Balandžio 4 d.

NORAS NEĮMANOMO
 
Būtent šis labai gilus menkavertiškumo jausmas didėja dėl jo vaikiško jautrumo, ši būsena sukelia jam nepasotinamą, nenormalų troškimą įsitvirtinti ir įtikti kitiems. Vis dar vaikas, jis trokšta, kad jam nukeltų mėnulį. O mėnulis, panašu, nenori pas jį nusileisti!
 
THE LANGUAGE OF THE HEART, p. 102
2018-04-03

Balandžio 3 d.

PRIMTI, KAD MES - TIK ŽMONĖS

Išmetę iš galvos kitų padarytas skriaudas, mes ryžtingai atsigręžėme į savo klaidas.
Mes sąžiningai pripažinome kitiems padarytas skriaudas ir buvome pasiryžę imtis jas atitaisyti.

KAIP TAI MATO BILAS, psl. 222

2018-04-01
Balandžio 2 d.
 
UGDOME CHARAKTERĮ
 
Reikalavimas pernelyg daug dėmesio, globos ir meilės gali sukelti norą valdyti arba atstūmimo reakciją...
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 44 
2018-03-31
Kovo 31 d.

NĖ VIENAS NEATSISAKĖ MAN DUOTI MEILĖS

Tai atsitiko antraisiais AA gyvavimo metais. ... Į vienos grupės duris pasibeldė žmogus... Pasirodė, kad jis beveik beviltiškas ligonis, tačiau, nepaisant visko, norėtų pasveikti. "Bet, - sakė jis, - ... Aš esu labai blogo įpročio auka, labai niekingo, tad gal nenorėsite, kad būčiau su jumis."
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 138
2018-03-30
Kovo 30
 
MŪSŲ GRUPĖS SĄŽINĖ

...kartais gerai yra priešinga tam, kas geriausia.
 
A.A. COMES OF AGE, P. 101 [AA SUBRĘSTA]
2018-03-29
Kovo 29 d.
 
TARNAUTOJAI
 
Jie aptarnauja grupę. Kartais jiems tenka nedėkinga privilegija - atlikti juodus parengiamuosius darbus.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 130
2018-03-28

Kovo 28 d.

LYGYBĖ

Mūsų draugija turėtų priimti visus, kurie kenčia nuo alkoholizmo, mes negalime atstumti nė vieno, kuris nori sveikti. Narystė AA niekada neturėtų priklausyti nuo turto ir pažiūrų. Bet kurie du ar trys alkoholikai, susirinkę draugėn siekti blaivumo, gali vadintis AA grupe, su sąlyga, kad jie kaip grupė neturi kitų tikslų.

AA GRUPĖ, p. 40

2018-03-27

Kovo 27

ANONIMINIŲ ALKOHOLIKŲ LAISVĖS

Tikime, kad jau žinome, kokios iš tikrųjų yra AA laisvės, taip pat - kad nė viena ateities anoniminių alkoholikų karta nematys reikalo tas laisves apriboti. Mūsų laisvės AA draugijoje ruošia dirvą, kurioje gali augti tikra meilė.

LANGUAGE OF HEART, P. 303
[ŠIRDIES KALBA]

2018-03-26

Kovo 26 d.

NESIBAIGIANTYS MOKSLAI
 
Atsiduok Dievui tokiam, kokį Jį supranti. Pripažink savo kaltes Jam ir savo draugams. Pašalink praeities griuvėsius. Dosniai dalykis tuo, ką suradai, ir prisidėk prie mūsų - gyvensime kartu dvasios bičiulystėje. Eidamas laimingo likimo keliu, tu tikrai sutiksi kuriuos nors iš mūsų.
Telaimina ir tegloboja tave Dievas - dabar ir visados.
 
 ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.141
2018-03-24

Kovo 25 d.

SKLIDINA DĖKINGUMO ŠIRDIS
 
Stengiuosi tvirtai laikytis tiesos, jog sklidina dėkingumo širdis negali būti pasipūtusi. Tokia širdis plakdama spinduliuoja artimo meilę – nuostabiausią mums žinomą jausmą.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 37
 
 
2018-03-24

Kovo 24 d.

AKTYVUS, NE PASYVUS
 
Iš žmogaus tikimasi, kad jis galvotų ir veiktų. Jis ne tam sukurtas pagal Dievo paveikslą, kad būtų automatas.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 55
2018-03-23

Kovo 23 d.

DAUGIAU JOKIŲ IŠLYGŲ...
 
Mes priėjome prie daug kartų patvirtintos tiesos: sykį tapęs alkoholiku, visuomet liksi alkoholikas. ... Jei ketiname liautis gėrę, neturi likti jokių išlygų ar slaptų minčių, kad vieną dieną įgysime imunitetą alkoholiui. ... Visai nebūtina gerti ilgą laiką ar gerti tiek, kiek gėrė kai kurie iš mūsų, kad tai mirtinai pakenktų. Šitai ypač tinka moterims. Potencialios alkoholikės dažnai jomis tampa ir pasiekia negrįžtamą ribą per kelerius metus.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 29-30
2018-03-22

Kovo 22 d.

NEBEKOVOJU
 
Mes su niekuo nebekovojame, net su alkoholiu.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 74
 

 

2018-03-21
Kovo 21
 
MATERIALIOS VERTYBĖS IR GERA DVASINĖ SAVIJAUTA
 
Nustosime bijoti ... ekonominio nesaugumo.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 73
 
 
2018-03-20

Kovo 20 d.

MEILĖ IR PAKANTUMAS
 
Mūsų elgesio norma yra meilė ir pakantumas kitiems.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 24
2018-03-19

Kovo 19 d.

MALDA PADEDA
 
Ne veltui sakoma: "Iš maldos paprastai šaiposi tie, kurie niekada nebandė melstis.“
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 94.
2018-03-17

Kovo 18 d.

TIKROJI NEPRIKLAUSOMYBĖ
 
... kuo labiau esame pasiryžę pavesti save Aukštesniajai Jėgai, tuo labiau tampame nepriklausomi.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 36
 
 
2018-03-16
Kovo 17 d.
 
NEŽINOMI KELIAI
 
...visos nelaimės ir kančios, kai Dievo ranka atrodo per sunki ar net neteisinga, mus pamoko, suteikia vyriškumo, ir neišvengiamai įtikina, kad „nežinomi Viešpaties keliai ir Jo stebuklai".
 
 DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 101
2018-03-16

Kovo 16 d.

KAIP MES JĮ SUPRANTAME
 
Draugas pakišo mintį, kuri tuomet atrodė labai neįprasta.
... „Kodėl tau nepasirinkus savos Dievo sampratos?“
Šis teiginys išmušė mane iš vėžių. Jis sutirpdė ledinį proto kalną, kurio šešėlyje gyvenau ir krūpčiojau daugelį metų. Pagaliau mane nušvietė saulė.
Man tereikėjo norėti tikėti Jėga, galingesne už mane patį. Pradžiai iš manęs nebuvo nieko daugiau reikalaujama.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 11
 
 
2018-03-15

Kovo 15 d.

DIEVO IDĖJA
 
Matydami, kaip kiti sprendžia savo problemas tiesiog pasikliaudami visatos dvasia, turėjome nustoti abejoję Dievo galybe. Mūsų mintys buvo bevaisės. Bet Dievas gali viską.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 46
 
 
2018-03-14
Kovo 14 d.
 
KERTINIS AKMUO
 
Jis - mūsų Tėvas, mes esame Jo vaikai. Geriausios mintys būna labai paprastos. Ir ši idėja buvo kertinis akmuo naujos triumfo arkos, pro kurią žengėme į laisvę.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 55
 
 
2018-03-13
Kovo 13 d.
 
DVASIOS PASAULIS

Mes įžengėme į dvasios pasaulį. Mūsų tolesnė užduotis – brandinti nuovokumą ir veiklumą. Tai ne vienos dienos darbas. Jis turėtų tęstis visą likusį gyvenimą.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 73
 
2018-03-12

Kovo 12 d.

DIENOS PLANAS

Atsikėlę pamąstykime apie artimiausias dvidešimt keturias valandas, peržvelkime dienos planus. Ją pradėdami prašykime Dievo vadovauti mūsų mintims. Melskime padėti išmesti iš galvos motyvus, grįstus nesąžiningumu, savanaudiškumu ir savigaila.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 75
2018-03-11
Kovo 11 d.
 
TEISINGA KRYPTIS

Tik vykdydami Dievo valią, mes teisingai naudojamės savo valia. Daugeliui tai buvo nuostabus atradimas! Visos mūsų nelaimės kilo iš to, kad mes klaidingai naudojomės savo valios jėgas. Mes stengėmės pulti spręsti problemas, remdamiesi savo valia, užuot prisiderinę prie Aukščiausiojo ketinimų mūsų atžvilgiu. Dvylikos AA žingsnių tikslas yra siekti, kad prisiderintume vis labiau; čia Trečiasis žingsnis praveria duris.
 
 DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 40-41
2018-03-09

Kovo 9 d.

ATSISAKYTI SAVIVALĖS

Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes jį suprantame, globai.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.34

2018-03-08
Kovo 8 d.
 
PATIKĖTI
 
Kiekvienas atėjęs į draugiją ir joje pasilikęs asmuo - pats to nesuprasdamas - jau pradėjo žengti Trečiąjį žingsnį. Argi nepatikėjot visų problemų sprendimo Anoniminių alkoholikų bendrijai, pasikliaudami jos globa, apsauga ir vadovavimu? ... Kiekvienas, savo noru atėjusysis į draugiją, įsitikina, jog AA - vienintelis saugus uostas tokiam skęstančiam laivui, kaip jis. Tai ir yra savo valios ir gyvenimo patikėjimas atrastajai Apvaizdai, ar ne?
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 35
2018-03-07
Kovo 7 d.

BŪDAS GYVENTI

Sklidini nevilties - o ji prilygo skęstančio žmogaus nevilčiai, - mes taip pat ieškojome išsigelbėjimo. Tai, ką pradžioje manėme esant plonu šiaudu, pasirodė mylinti ir galinga Dievo ranka. Mums buvo duotas naujas gyvenimas arba, kitais žodžiais tariant, būdas gyventi. Ir jis pasiteisino.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.25

 

2018-03-06
Kovo 6 d.
 
TIKĖJIMO SĄVOKA
 
Neleisk išankstinėms nuostatoms, kurių galbūt turi dėl dvasinių sąvokų, atgrasyti tave nuo sąžiningo klausimo sau, ką jos tau reiškia.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.41

2018-03-05

Kovo 5 d.

VISO GYVENIMO DARBAS
 
„Bet nejaugi žmogui, kuris pakliuvo į tokią padėtį, sakoma ‘nusiramink’? Štai ką aš norėčiau sužinoti.“
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 26
2018-03-03
Kovo 4 d.
 
NURAVĖTI DARŽĄ

 Juk visokio augimo esmė yra visų pirma pasiryžimas keistis į gera, paskui - nuolatinis pasiryžimas prisiimti atsiradusią atsakomybę, kad ir kokia ji būtų.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 115

 

2018-03-03

Kovo 3 d.

ĮVEIKTI SAVIVALĘ
 
Taigi manome, kad mūsų nelaimės kyla iš mūsų pačių. Alkoholikas yra ryškiausias savivalės pavyzdys, nors pats dažniausiai galvoja kitaip. Be viso kito, mes, alkoholikai, privalome atsikratyti savanaudiškumo. Privalome, nes jis mus pražudys.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 54-55
2018-03-02
Kovo 2 d.
 
VILTIS

Nenusimink.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 52
2018-03-01

Kovo 1 d.

TAI VEIKIA
 
Tai veikia. Tai tikrai veikia.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 77
 
 
2018-02-28

Vasario 28 d.

KAIP? BE PREZIDENTO?
 
 Kai mes sakome, kad draugija neturi nei prezidento, kuris turi įgaliojimus ją valdyti, nei iždininko, kuris reikalautų mokesčio,...mūsų draugai nustebę sušunka: „...Taip negali būti!

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 128
2018-02-27
Vasario 27 d.
 
NEPRILYGSTAMA TVIRTYBĖ
 
Iš kur AA gauna instrukcijas?... Paskui šie praktiški žmonės perskaito Antrąją tradiciją ir sužino, kad vienintelis AA autoritetas - mylintis Dievas, kokį grupės nariai įsivaizduoja.
... įžvelgia grupės nutarimų išmintį, jų nepiktina apribota valdžia, jų sprendimai grįsti patirtimi, jie teisingi, sugeba ramiai pasitraukti ir stebėti, kuria kryptimi pasisuks įvykiai.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 128, 131
 
2018-02-26

Vasario 26 d.

NEĮPRASTA SĖKMĖS ISTORIJA
 
AA nėra pasakojimas su laiminga pabaiga įprastine šio žodžio prasme. Tai pasakojimas apie kančią, per malonę pakitusią į dvasinį brendimą.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 35
 
2018-02-25

VASARIO 25 D.

IŠBANDYMAS NESĖKME

Dievo ūkvedyboje nieko nėra praleista. Per nesėkmę gauname nuolankumo pamoką, kurios, matyt, mums reikia, nors ji ir skausminga.

KAIP TAI MATO BILAS, P.31

 

2018-02-24

Vasario 24 d.

DĖKINGA ŠIRDIS
 
Stengiuosi tvirtai laikytis tiesos, jog sklidina dėkingumo širdis negali būti pasipūtusi. Tokia širdis plakdama būtinai spinduliuoja artimo meilę - nuostabiausią mums žinomą jausmą.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 37
2018-02-23

Vasario 23 d.

SLAPTINGI PARADOKSAI
 
Toks yra AA atsinaujinimo paradoksas: stiprybė, atsirandanti iš mūsų visiško pralaimėjimo ir silpnumo, ir senojo gyvenimo praradimas kaip sąlyga atrasti naują.
 
A.A. COMES OF AGE, P. 46
2018-02-22
Vasario 22 d.
 
VADOVAVIMAS
 
Tai reiškia tikėjimą visa galinčiu, teisingu ir mylinčiu Sutvėrėju. Dievas man skyrė tikslą, prasmę, lemtį augti, nors... svyruojant, tapti vis panašesniu į Jį.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 51
 
 
2018-02-21

Vasario 21 d.

ESU VISUMOS DALIS  
 
Staiga tapau... visatos dalimi, kad ir mažyte.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 225
 
 
2018-02-20

Vasario 20 d.

JUOKO DOVANA
 
Čia jį globojantis AA narys paprastai pradeda juoktis.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 26
 
 
2018-02-19
Vasario 19 d.
 
NESU KITOKS
 
Pradžioje turėjo praeiti ištisi ketveri metai, kol Anoniminių alkoholikų draugija galėjo "dovanoti“ nuolatinę blaivybę nors vienai moteriai alkoholikei. Kaip "dugno aukštuomenė“, moterys sakėsi esančios kitokios... Valkata sakė, kad jis yra kitoks. Tą patį, tik dar garsiau, tvirtino "grietinėlė“ - tą patį sakė menininkai, įvairių sričių profesionalai, turtuoliai, vargšai, tikintieji, agnostikai, indėnai ir eskimai, buvę kariškiai ir kaliniai. Dabar visi jie blaiviai kalba apie tai, kokie panašūs mes, alkoholikai, esame, kai prisipažįstame, kad kritinis taškas galų gale pasiektas.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 24
2018-02-18

Vasario 18 d.

KIEKVIENAS TURI SAVO KELIĄ
 
...mums teliko paimti ir pasinaudoti visai čia pat esančiomis paprastomis dvasinėmis priemonėmis.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 23
 
 
2018-02-17

Vasario 17 d.

MEILĖ JŲ AKYSE
 
Kai kurie iš mūsų nenori tikėti Dievą, kiti neįstengia, kai kurie tiki, jog Dievas yra, bet visiškai netiki, kad Jis padarys stebuklą ir juos išgydys.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 25
 
 
2018-02-16

Vasario 16 d.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Problemų suvokimas yra tikrasis mūsų principų ir pažiūrų šaltinis, kaip teisingas elgesys – laimingo gyvenimo šaltinis.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 122
2018-02-15

Vasario 15 d.

IMUOSI DARBO

Pernelyg dideli pažadai? Manome, kad ne. Jie mums pildosi - kartais greitai, kartais pamažu. Jei stengiamės juos įgyvendinti, jie visuomet tampa tikrove.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 73
 
 
2018-02-14

Vasario 14 d.

LŪKESČIAI AR REIKALAVIMAI
 
Įkalk į kiekvieno žmogaus sąmonę mintį, kad jis gali pasveikti nepriklausomai nuo kitų. Vienintelė sąlyga tėra pasitikėti Dievu ir apvalyti savo vidų.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 86
 
 
2018-02-13

Vasario 13 d.

NEGALIME IŠMĄSTYTI BLAIVUMO
 
..intelektualiai nepriklausomi vyrai ir moterys. Šiems daugelis AA narių gali pasakyti:  „Taip, mes kaip ir jūs buvome per daug nuovokūs, kad tai išeitų mums į naudą... Patys sau manėme, kad galėtume iškilti virš kitų vien savo proto gebėjimais.“
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 60
2018-02-12

Vasario 12 d.

MŪSŲ NELAIMIŲ ŠAKNYS
 
Savanaudiškumas ir egocentrizmas - štai kur, mūsų manymu, yra visų mūsų nelaimių šaknys!
 
ANONIMINIAI ALHOKOLIKAI, psl. 54
 
 
2018-02-11
Vasario 11 d.
 
PASITIKĖJIMO SAVIMI RIBOS
 
Paklausėme savęs, kodėl mes bijome. Gal dėl to, kad pasitikėjimas savimi mums nepadeda?
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 59
2018-02-10

Vasario 10 d.

NE AŠ VALDAU
 
Mus, alkoholikus, palaužė mūsų pačių sukelta krizė, todėl mes negalėjome išsisukti nuo pasirinkimo ar atidėti jį vėlesniam laikui. Privalėjome pažvelgti tiesai į akis: arba Dievas yra viskas, arba Jis yra niekas. Arba Dievas yra, arba Jo nėra. Ką galėjome pasirinkti?

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 46-47

2018-02-09

Vasario 9 d.

DVASINGUMAS
 
Itin dažnai sėdėdami AA susirinkimuose girdime, kaip kas nors pareiškia: "Bet aš dar neįgijau dvasingumo". Prieš tai jis papasakojo apie jam įvykusį pasikeitimo stebuklą - ne tik išsilaisvinimą nuo alkoholio, bet ir visiškai pasikeitusį jo gyvenimą ir požiūrį į gyvenimą. Kone visiems aplinkiniams akivaizdu, kad jis jau gavo svarbiausią dovaną, "išskyrus tai, kad pats dar to nesuvokia." O mes gerai žinome - šis abejojantis žmogus po pusmečio ar metų pasakys, kad įgijo tikėjimą Dievu.
 
LANGUAGE OF THE HEART, psl. 275   
 
 
2018-02-08

Vasario 8 d.

ĮTIKINTI MISTERĮ HAIDĄ
 
Ir tada, kai jau prasiskiname kelią, ramybė ir džiaugsmas mus vis dar aplenkia. Tai yra patyrę daugelis AA senbuvių. Tai tikrų tikriausia velnioniška padėtis. Kaip mūsų pasmonę, iš kurios kyla tiek daug baimės, neįveikiamų potraukių ir netikrų ambicijų, priderinti prie to, kuo iš tikrųjų tikime, žinome ir norime! Svarbiausia užduotis yra įtikinti mūsų surambėjusį, įniršusį slapuką "misterį Haidą".
 
THE BEST OF BILL, psl. 42-43
[GERIAUSIOS BILO MINTYS]
2018-02-07

Vasario 7 d.

KELIAS Į TIKĖJIMĄ
 
Tikras nuolankumas, atsikračius išankstinių nuostatų, gali atvesti mus tikėjiman, o kiekvienas AA susirinkimas – garantija, kad Dievas grąžins mums sveiką protą, jei rasim teisingą būdą su Juo bendrauti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 33 
2018-02-06