“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-06-29

Didysis blaivybės atradimas paskatino norą būtinai pasidalyti gerąja naujiena su aplinkiniu pasauliu. Sugrįžo didžiulės girtų laikų pretenzijos. Vėliau supratau, kad mano sveikimas yra nuolatinis procesas. Tapęs blaiviu šio pasaulio piliečiu, pastebėjau, kad viskas vyksta bangos efektu: be jokių mano sąmoningų paskatų tai pasiekia visas ,,artimas įstaigas'' ir ,,pašalines organizacijas'', ir neatitraukia manęs nuo pagrindinio tikslo - išlikti blaiviam ir padėti kitiems alkoholikams įgyti blaivybę.

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.