“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
Uždaras pranešėjo susirinkimas AA grupėje "Meilės sala" Vilniuje
2017-08-06

AA grupėje „Meilės sala“ Vilniuje kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį 15 val. vyksta kalbėtojo susirinkimai. Birželio 11 d. savo patirtimi 6-ojo žingsnio tema dalinsis Antanas („Desiderata“). Laukiame jūsų adresu Daukanto a. 1 ("Kryžiaus namai"), Vilnius. Kontaktai: meilessala@gmail.com, +370 655 02788.

AA mintys šiai dienai
Lapkričio 21 d.
 
KLASIKINĖ MALDA
 
„Viešpatie, padaryk taip, kad aš būčiau Tavo taikos ir ramybės pasiuntinys, kad neščiau meilę ten, kur gyvuoja neapykanta; atlaidumą ten, kur vyrauja blogis; vienybę ten, kur yra nesantaika; tikėjimą ten, kur tebėra abejonių; tiesą ten, kur viešpataują melas, viltį ten, kur yra neviltis, džiaugsmą ten, kur yra liūdesys, šviesą ten, kur yra tamsa. Viešpatie, padaryk, kad nebūčiau guodžiamas, o guosčiau kitus, kad suprasčiau, o ne tikėčiausi supratimo, kad mylėčiau, o ne būčiau mylimas. Nes tik atiduodami mes gauname. Kitiems atleisdami, gauname atleidimą. Mirdami gimstame Amžinam gyvenimui. Amen."

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 96
 
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.