“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-09-11

Turėti ryžto nebijoti – tai mano sveikimo dovanos. Jos suteikia jėgų prašyti pagalbos ir atlyginti skriaudas, daryti tai oriai ir nuolankiai. Kad atlyginčiau padarytą žalą, turiu būti ypač sąžiningas; jaučiu – man šito trūksta. Ir vis dėlto su Dievo pagalba ir remdamasis kitų išmintimi galiu pažvelgti į save ir surasti stiprybės veikti. Mano bandymą atitaisyti skriaudas žmonėms gali priimti arba nepriimti, bet kai tai padarau, galiu jaustis laisvai ir būti užtikrintas, kad už šią dieną esu atsakingas. 

KASDIENINIAI APMĄSTYMAI

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.