“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Aukštaitijos regiono ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas
2017-10-22

Spalio 22 d. Vilniuje, AA grupės „12“ patalpose (Gynėjų g. 4, Vilnius) įvyks ataskaitinis- rinkiminis Aukštaitijose regiono susirinkimas. 

Planuojama darbotvarkė:

10.00 – 11.00 Dalyvių registracija
11.00 – 12.15 Regiono AA tarnybos ataskaita:
12.45 – 14.00 Naujų regiono AA tarnautojų rinkimai
14.30 – 16.00 Grupių siųstų klausimų svarstymas, diskusija dėl regiono AA tarnybų veiklos, rekomendacijos ir nutarimai. Diskusija Lietuvos AA tarnybos konferencijai pasiūlytais klausimais.

Kviečiame AR grupes apsvarstyti ir pateikti kandidatus į šias tarnystes:

  • Du LAAT konferencijos delegatai (vietoje Gintvilės ir Mariaus)
  • Regiono pirmininkas
  • Regiono sekretorius
  • Regiono registratorius (aaar.lt)
  • Literatūros platintojas
  • Vidaus ryšių komiteto pirmininkas
  • Pagalbos telefonas
  • Taip pat prašome pagalvoti, ar grupės turi rūpimų klausimų, kuriuos norėtų aptarti šiame susirinkime.

Savo klausimus ir kandidatus prašome pateikti el. paštu aukstaitija.regionas@gmail.com arba telefonu AR sekretoriui 8 699 11341.

AA mintys šiai dienai
Lapkričio 21 d.
 
KLASIKINĖ MALDA
 
„Viešpatie, padaryk taip, kad aš būčiau Tavo taikos ir ramybės pasiuntinys, kad neščiau meilę ten, kur gyvuoja neapykanta; atlaidumą ten, kur vyrauja blogis; vienybę ten, kur yra nesantaika; tikėjimą ten, kur tebėra abejonių; tiesą ten, kur viešpataują melas, viltį ten, kur yra neviltis, džiaugsmą ten, kur yra liūdesys, šviesą ten, kur yra tamsa. Viešpatie, padaryk, kad nebūčiau guodžiamas, o guosčiau kitus, kad suprasčiau, o ne tikėčiausi supratimo, kad mylėčiau, o ne būčiau mylimas. Nes tik atiduodami mes gauname. Kitiems atleisdami, gauname atleidimą. Mirdami gimstame Amžinam gyvenimui. Amen."

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 96
 
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.