“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Aukštaitijos regiono visuotinis susirinkimas
2018-06-02

Aukštaitijos regiono visuotinis susirinkimas įvyks  „Dėkingumo dienos“ metu - 2018 m. birželio 2 d. 12.15-12.45 val. Lietuvos edukologijos universiteto II rūmuose (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius).

Planuojama susirinkimo darbotvarkė:

    Trumpos tarnautojų ataskaitos;
    Vasaros stovyklos aptarimas, programos tvirtinimas;
    Einamieji grupių reikalai;
    Kiti klausimai.

Kviečiame dalyvauti visų AR grupių atstovus, tarnautojus ir kiekvieną, besidomintį AR veikla.

AA mintys šiai dienai
Liepos 18 d.

DĖKINGAS UŽ TAI, KĄ TURIU

Kai paaiškėjo nuolankumo prasmė, mūsų, ir tikinčiujų, ir netikinčiujų, pažiūra į Dievą iš esmės pasikeitė.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 75
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.