“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
Uždari AA susirinkimai Baltriškėse
2017-10-02
Š.m. spalio 2-6 d. Zarasų raj., Baltriškių k., Tiberiade vienuolyno svečių namų patalpose organizuojama stovykla. Stovyklos metu AA grupėje „Baltriškės“ vyks uždari AA susirinkimai VI-VII žingsnių tema, taip pat II, III, XI žingsnių tema.
Informacija ir registracija telefonais: 8 685 64037 - Inga, 8 672 49226 - Virgis, 8 699 97479 - Algis.
AA mintys šiai dienai
Lapkričio 21 d.
 
KLASIKINĖ MALDA
 
„Viešpatie, padaryk taip, kad aš būčiau Tavo taikos ir ramybės pasiuntinys, kad neščiau meilę ten, kur gyvuoja neapykanta; atlaidumą ten, kur vyrauja blogis; vienybę ten, kur yra nesantaika; tikėjimą ten, kur tebėra abejonių; tiesą ten, kur viešpataują melas, viltį ten, kur yra neviltis, džiaugsmą ten, kur yra liūdesys, šviesą ten, kur yra tamsa. Viešpatie, padaryk, kad nebūčiau guodžiamas, o guosčiau kitus, kad suprasčiau, o ne tikėčiausi supratimo, kad mylėčiau, o ne būčiau mylimas. Nes tik atiduodami mes gauname. Kitiems atleisdami, gauname atleidimą. Mirdami gimstame Amžinam gyvenimui. Amen."

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 96
 
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.