“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
Aukštaitijos regiono ATASKAITINIS RINKIMŲ SUSIRINKIMAS
2019-10-19

2019 m. spalio 19 d. Vilniuje, Matulaičio a. 3 (Parapijos namų salėje, grupės „Šviesa“ kaimynystėje), vyks Aukštaitijos regiono ATASKAITINIS RINKIMŲ SUSIRINKIMAS.

Kviečiame AR narius ir grupes siūlyti kandidatus į šias tarnystes:

    Regiono pirmininkas (vietoje Balio, „12“);
    Regiono sekretorius (vietoje Viktorijos, „12“);
    Vidaus ryšių komiteto pirmininkas (vietoje Ingos, „Lazdynai“);  
    Viešosios informacijos komiteto pirmininkas (vietoje Irmos, „Jaunimo“);
    Atsakingas už „Pagalbos telefoną“ (vietoje Aglio, „12“);
    Atsakingas už literatūrą (vietoje Tado, „Šviesa“);
    Atsakingas už AR interneto svetainę (vietoje Dovilės, „Pagrindinis tikslas“).

Taip pat prašome pagalvoti, ar turite rūpimų klausimų / pasiūlymų, kuriuos norėtumėte aptarti šiame susirinkime.

Savo klausimus ir kandidatus prašome siųsti el. paštu aukstaitija.regionas@gmail.com iki spalio 1 dienos (jeigu nespėsite, lauksime ir vėliau).  

Daugiau informacijos:

    AR ataskaitinio rinkimų susirinkimo pirmininkė Irma, tel. 8 682 42709;
    AR pirmininkas Balys, tel. 8 699 11341;
    AR sekretorė Viktorija, tel. 8 610 25113.

AA mintys šiai dienai

DAUGIAU APIE ALKOHOLIZMĄ

 
Daugelis mūsų nenoromis prisipažino esantys tikri alkoholikai. Nė vienam žmogui nepatinka žinoti, kad jo kūnas ir protas yra kitokie nei vis¨. 
Dėl to visai nenuostabu, kad mūsų girtuoklysčių bendras bruožas – tai daugkartinės bergždžios pastangos įrodyti, jog galime gerti taip, kaip kiti žmonės. 
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.