“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
Aukštaitijos regiono ATASKAITINIS RINKIMŲ SUSIRINKIMAS
2019-10-19

2019 m. spalio 19 d. Vilniuje, Matulaičio a. 3 (Parapijos namų salėje, grupės „Šviesa“ kaimynystėje), vyks Aukštaitijos regiono ATASKAITINIS RINKIMŲ SUSIRINKIMAS.

Kviečiame AR narius ir grupes siūlyti kandidatus į šias tarnystes:

    Regiono pirmininkas (vietoje Balio, „12“);
    Regiono sekretorius (vietoje Viktorijos, „12“);
    Vidaus ryšių komiteto pirmininkas (vietoje Ingos, „Lazdynai“);  
    Viešosios informacijos komiteto pirmininkas (vietoje Irmos, „Jaunimo“);
    Atsakingas už „Pagalbos telefoną“ (vietoje Aglio, „12“);
    Atsakingas už literatūrą (vietoje Tado, „Šviesa“);
    Atsakingas už AR interneto svetainę (vietoje Dovilės, „Pagrindinis tikslas“).

Taip pat prašome pagalvoti, ar turite rūpimų klausimų / pasiūlymų, kuriuos norėtumėte aptarti šiame susirinkime.

Savo klausimus ir kandidatus prašome siųsti el. paštu aukstaitija.regionas@gmail.com iki spalio 1 dienos (jeigu nespėsite, lauksime ir vėliau).  

Daugiau informacijos:

    AR ataskaitinio rinkimų susirinkimo pirmininkė Irma, tel. 8 682 42709;
    AR pirmininkas Balys, tel. 8 699 11341;
    AR sekretorė Viktorija, tel. 8 610 25113.

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.