“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2018-02-13

Net tobuliausias protas neapsaugo nuo alkoholizmo ligos. Aš negaliu išmąstyti blaivumo. Stengiuosi neužmiršti, kad proto gebėjimai yra Dievo duota savybė, kuria galiu naudotis, ir kad tai yra džiaugsmas - kaip ir turėti talentą šokti ar tapyti, ar meistrauti. Protas nedaro manęs pranašesnio už kitus, jis nėra itin patikima priemonė sveikti, nes ne intelekto koeficientas ir ne universiteto mokslo laipsnis grąžins sveiką mąstymą, bet didesnė nei mano jėga.

AA mintys šiai dienai

Balandžio 25 d.

PEREINU Į KITĄ LYGMENĮ

Vėlyvosiomis gėrimo stadijomis mūsų noras priešintis yra pranykęs. Tačiau kai prisipažįstame visiškai pralaimėję, kai tampame visiškai pasirengę išbandyti anoniminių alkoholikų gyvenimo būdą, įkyrus potraukis gerti mus apleidžia ir įžengiame į kitą plotmę - į Dievo, kaip mes jį suprantame, suteiktą laisvę.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 283

Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.