“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2018-02-14

Susirinkimuose dažnai kalbame apie lūkesčius. Nėra neteisinga tikėtis iš savęs progreso, iš gyvenimo – gerų dalykų arba puikaus kitų elgesio. Tačiau kai mano lūkesčiai tampa reikalavimais, patenku į bėdą. Bus ir taip, kad man nepavyks būti tokiu, kokiu noriu, ir situacijos vystysis ne taip, kaip man patinka, nes kartais žmonės mane apvils. Vienintelis klausimas yra  „Ką gi man su tuo daryti?“ Voliotis gailintis savęs ir širstant, keršyti ir blogą padėtį padaryti dar blogesne? O gal aš turiu tikėti Dievo jėga, atnešančia nelaimes, kuriose aš randu save? Ar paklausiu Jį, ko turėčiau mokytis; ar turiu daryti teisingus dalykus, kuriuos moku daryti, nesvarbu kokius; ar turiu skirti laiko ir pasidalinti tikėjimu ir man tekusiomis malonėmis su kitais?

AA mintys šiai dienai

Balandžio 25 d.

PEREINU Į KITĄ LYGMENĮ

Vėlyvosiomis gėrimo stadijomis mūsų noras priešintis yra pranykęs. Tačiau kai prisipažįstame visiškai pralaimėję, kai tampame visiškai pasirengę išbandyti anoniminių alkoholikų gyvenimo būdą, įkyrus potraukis gerti mus apleidžia ir įžengiame į kitą plotmę - į Dievo, kaip mes jį suprantame, suteiktą laisvę.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 283

Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.