“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2018-03-13
Žodis „įžengėme“ ir frazė „įžengėme į dvasios pasaulį“  labai svarbūs. Jie reiškia veiksmą, pradžią, įsiliejimą, būtiną sąlygą užtikrinti mano dvasinį brendimą, nes dvasia - tai nematerialioji mano dalis. Kliūtys dvasiniam brendimui yra egocentrizmas ir materialistinis požiūris į pasaulį. Dvasingumas yra pasirinkti dvasinius, ne žemiškuosius dalykus, tai reiškia - paklusti Dievo valiai. Mano supratimu, dvasiniai dalykai yra: nesąlyginė meilė, džiaugsmas, kantrybė, gerumas, kilnumas, tikėjimas, savikontrolė ir nuolankumas. Kiekvieną kartą, kai leidžiu mane apimti savanaudiškumui, nesąžiningumui, apmaudui ir baimei, aš užtveriu kelią dvasiniams dalykams. Jei išsaugau blaivumą, dvasia bręsta nuolatos. Mano tikslas - brandinti dvasią, pripažįstant, kad niekada nebūsiu dvasiniai tobulas.
 
 KASDIENINIAI APMĄSTYMAI
AA mintys šiai dienai

Lapkričio 16 d.

KASDIEN ATIDEDAMAS NUOSPRENDIS

Ką iš tikrųjų turime - tai kasdien atidedamą mirties nuosprendį, su sąlyga, kad palaikysime tinkamą dvasinę būseną.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 74.

Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.