“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2018-03-13
Žodis „įžengėme“ ir frazė „įžengėme į dvasios pasaulį“  labai svarbūs. Jie reiškia veiksmą, pradžią, įsiliejimą, būtiną sąlygą užtikrinti mano dvasinį brendimą, nes dvasia - tai nematerialioji mano dalis. Kliūtys dvasiniam brendimui yra egocentrizmas ir materialistinis požiūris į pasaulį. Dvasingumas yra pasirinkti dvasinius, ne žemiškuosius dalykus, tai reiškia - paklusti Dievo valiai. Mano supratimu, dvasiniai dalykai yra: nesąlyginė meilė, džiaugsmas, kantrybė, gerumas, kilnumas, tikėjimas, savikontrolė ir nuolankumas. Kiekvieną kartą, kai leidžiu mane apimti savanaudiškumui, nesąžiningumui, apmaudui ir baimei, aš užtveriu kelią dvasiniams dalykams. Jei išsaugau blaivumą, dvasia bręsta nuolatos. Mano tikslas - brandinti dvasią, pripažįstant, kad niekada nebūsiu dvasiniai tobulas.
 
 KASDIENINIAI APMĄSTYMAI
AA mintys šiai dienai

Kovo 23 d.

DAUGIAU JOKIŲ IŠLYGŲ...
 
Mes priėjome prie daug kartų patvirtintos tiesos: sykį tapęs alkoholiku, visuomet liksi alkoholikas. ... Jei ketiname liautis gėrę, neturi likti jokių išlygų ar slaptų minčių, kad vieną dieną įgysime imunitetą alkoholiui. ... Visai nebūtina gerti ilgą laiką ar gerti tiek, kiek gėrė kai kurie iš mūsų, kad tai mirtinai pakenktų. Šitai ypač tinka moterims. Potencialios alkoholikės dažnai jomis tampa ir pasiekia negrįžtamą ribą per kelerius metus.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 29-30
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.