“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2018-03-13
Žodis „įžengėme“ ir frazė „įžengėme į dvasios pasaulį“  labai svarbūs. Jie reiškia veiksmą, pradžią, įsiliejimą, būtiną sąlygą užtikrinti mano dvasinį brendimą, nes dvasia - tai nematerialioji mano dalis. Kliūtys dvasiniam brendimui yra egocentrizmas ir materialistinis požiūris į pasaulį. Dvasingumas yra pasirinkti dvasinius, ne žemiškuosius dalykus, tai reiškia - paklusti Dievo valiai. Mano supratimu, dvasiniai dalykai yra: nesąlyginė meilė, džiaugsmas, kantrybė, gerumas, kilnumas, tikėjimas, savikontrolė ir nuolankumas. Kiekvieną kartą, kai leidžiu mane apimti savanaudiškumui, nesąžiningumui, apmaudui ir baimei, aš užtveriu kelią dvasiniams dalykams. Jei išsaugau blaivumą, dvasia bręsta nuolatos. Mano tikslas - brandinti dvasią, pripažįstant, kad niekada nebūsiu dvasiniai tobulas.
 
 KASDIENINIAI APMĄSTYMAI
AA mintys šiai dienai

Gegužės 24 d.

LAIMINGI, DŽIUGŪS IR LAISVI
 
Esame tikri - Dievas nori mus matyti laimingus, džiugius ir laisvus. Negalime sutikti su teiginiu, kad gyvenimas yra ašarų pakalnė. Daugeliui mūsų toks jis jau vienąsyk buvo. Tačiau visiškai aišku - mes patys buvome prisidarę sau bėdos. Dievas čia niekuo dėtas. Taigi venkime sąmoningai šauktis nelaimes. Jei užgriūva rūpesčiai, smagiai išnaudokime tai kaip progą parodyti visą Jo galią.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 115
 
 
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.