“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-07-09

                      Nuolankumo subjektas nėra paprastas. Nuolankumas nėra galvojimas apie save mažiau, negu reikėtų; tai yra prisipažinimas, kad tikrus dalykus darau gerai, tai gracingas pagyrimo priėmimas.

                      Dievas man gali padaryti tik tai, ką Jis gali padaryti per mane. Nuolankumas yra žinojimas jog ne aš, o Dievas yra vykdytojas. Kaip galiu šio žinojimo šviesoje didžiuotis savo pasiekimais? Aš esu instrumentas, ir kiekvieną regimai mano daromą darbą per mane atlieka Dievas. Prašau Dievą kasdieninės paramos išsivaduojant nuo savo trūkumų, kad galėčiau laisviau veikti A.A. meilės ir patarimo dvasioje. 

KASDIENINIAI APMĄSTYMAI

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.