“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-05-30

Su dėkingumu mąstau apie ankstyvąjį draugijos gyvavimo laikotarpį, apie išmintingus ir mylinčius pradininkus, kurie skelbė, kad neturime nukrypti nuo mūsų pagrindinio tikslo - perduoti žinią dar kenčiantiems alkoholikams.

Aiškiai suprantu, kad AA neužsiima jokiais kitais reikalais, išskyrus savuosius, bet noriu išreikšti pagarbą visiems tiems, kurie dirba alkoholizmo srityje. Turiu atsiminti, kad AA neturi monopolio daryti stebuklus, ir pasilieku nuolankiai dėkingas mylinčiam Dievui, kad jis leido AA būti.

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.