“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-06-03

Ketvirtasis ir Penktasis žingsniai buvo labai sunkūs, bet verti triūso. Aš įstrigau Šeštajame žingsnyje. Nusivylęs paėmiau Didžiąją knygą ir perskaičiau šiuos žodžius. Buvau labai silpnas ir meldžiau ryžto, tada pažvelgiau į dangų ir pamačiau kylantį didžiulį paukštį. Žiūrėjau, kaip jis staiga atsiduoda galingesniems kalnų oro gūsiams. Jis skriejo, bloškėsi žemyn ir sklendė aukštyn, atrodė, kad jis rado tai, kas paukščiui neįmanoma. Tai buvo įkvepiantis pavyzdys, kaip gyvas sutvėrimas pasiduoda stipresnei už jį jėgai. Supratau, kad jei paukštis „sugrįžtų prie savo valios“ ir bandytų skristi mažiau pasitikėdamas, tai yra vien savo jėgomis, tai pakenktų jo, atrodo, tokiam laisvam skrydžiui. Ši įžvalga paskatino mane melstis Septintojo žingsnio maldos žodžiais.

Nėra paprasta suvokti Dievo valią kiekvienu konkrečiu atveju. Turiu ieškoti ir būti pasiruošęs atsiduoti oro gūsiams, ir tai yra laikas, kai padeda malda ir meditacija. Aš pats esu niekas, todėl šiandien prašau Dievo dovanos – suvokti Jo valią, jėgų ir drąsos ją vykdyti.

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.