“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-06-07

[Šeštasis žingsnis] - kelias į sveikimą, nes aiškiau suprantu savo ligą, tada atsiranda ilgalaikė viltis ir atsiveria perspektyva. AA grožis glūdi žinojime, kad mano gyvenimas su Dievo pagalba pasitaisys. AA kelionė tampa turininga, įžvalgos tampa tiesa, svajonės virsta tikrove, šiandiena - amžinybe.

Kai įžengiu į AA šviesą, mano širdis prisipildo Dievo.

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.