“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-06-08

Priklausomai nuo mano dvasinės būsenos ir noro tobulėti, man kasdien atidedamas nuosprendis, su sąlyga, kad siekiu pažangos, bet ne tobulumo. Kad pasiruoščiau pasikeitimams, ugdau šį norą ir atsiveriu galimoms permainoms. Kai suvokiu, jog kurie nors mano trūkumai kliudo būti naudingam AA draugijoje ar bendrauti su kitais, aš pasirengęs medituoti ir suprasti, kuria kryptimi turiu eiti. „Kai kurie iš mūsų bandė laikytis senųjų įsitikinimų, tačiau kol visiškai jų neatsisakėme, rezultatas buvo lygus nuliui" (Anoniminiai alkoholikai, p. 51). Kad isileisčiau Dievą, ir leisčiau ivykiams klostytis savaime, tereikia pavesti Jam visą savo praeitį; nebekovoju ir nebandau valdyti, aš paprasčiausiai tikiu, kad su Dievo pagalba keičiuosi. Tvirtindamas šį tikėjimą, aš tampu pasirengęs. Išvalau save, kad prisipildyčiau žinojimo, šviesos ir meilės - aš esu pasirengęs kiekvieną dieną sutikti su viltimi. 
AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.