“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-06-10

Nepakanta kitiems yra vienas iš pagrindinių mano trūkumų. Pasiuntu, kai reikia važiuoti paskui lėtai judantį automobilį ir negaliu aplenkti, ar laukti restorane, kol atneš sąskaitą. Pirmiau negu leidžiu Dievui mane prilaikyti, pratrūkstu – šitai vadinu „aplenkti Dievą“. Tokie besikartojantys įvykiai pakišo mintį: jei galėčiau į tokius dalykus pažiūrėti, kaip į juos žiūri Dievas, gal sėkmingiau kontroliuočiau savo jausmus ir elgesį. Pabandžiau – pavijęs eilinį lėtai judantį vairuotoją, tarsi pakilau ir „pažiūrėjau iš viršaus“ į tą mašiną ir į save. Pamačiau važiuojant pagyvenusią porą, smagiai šnekučiuojančią apie anūkus. Paskui juos važiavau aš – išverstomis akimis ir raudonu veidu, o man visai nebuvo reikalo skubėti. Atrodžiau taip kvailai, kad grįžau į tikrovę ir sulėtinau greitį. Žvilgsnis į dalykus Dievo akimis gali labai atpalaiduoti.

 

KASDIENINIAI APMĄSTYMAI

 

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.