“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-06-16

Priėmus Aukštesnės Jėgos sąvoką be išankstinių nuostatų, tai gali atverti sielos duris. Apie žmogaus dvasingumą randu įvairiuose mokymuose ir tikybose. Aš galiu tapti dvasingas, dalydamasis savo gyvenimu su kitais. Šis dalijimasis vienija mane su žmonija ir priartina prie Dievo, kaip aš Jį suprantu.

 

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.