“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-06-17

Iš giliausios vienatvės, depresijos ir nevilties kreipiausi į AA pagalbos. Atsigavęs ėmiau suvokti, koks tuščias ir sugriautas mano gyvenimas. Būdamas AA programoje, pamažu ėmiau atsiverti galimybei sveikti. Lankiausi susirinkimuose, išlikau blaivus, dirbau pagal žingsnius – tai leido man vis atidžiau žvelgti į savo sielos gelmes. Kiekvieną dieną su viltimi ir dėkingumu laukiau tvirto tikėjimo ir patvarios meilės – jų ilgėjausi visą gyvenimą. Šiame kelyje sutikau savo Dievą, tokį, kokį Jį suprantu.

 

 

 

 

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.