“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-06-25

DVIEJŲ KRYPČIŲ EISMO GATVĖ

 

Dievas, be abejo, atleis mūsų nusidėjimus, jei prašysime, bet jis niekada nepadarys mūsų nekaltų kaip kūdikių ir neišsaugos mūsų nekaltybės, jei patys nesistengsime.

 

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl.65

 

Melsdamasis dažnai praleisdavau daugybę dalykų, už kuriuos reikėjo prašyti atleidimo. Galvojau, kad jeigu nepasakysiu Dievui apie tuos dalykus, Jis niekad jų ir nesužinos. Nežinojau, kad jei atleidau sau už kuriuos nors praeities nusidėjimus, man atleido ir Dievas. Mane visą laiką mokė., kad reikia ruoštis kelionei per gyvenimą, bet kol neatėjau į AA draugiją, - kur nuoširdžiai panorau išmokti atleisti ir priimti atleidimą, - nesupratau, jog gyvenimas ir yra ta kelionė. Ji bus laiminga tol, kol aš esu pasirengęs keistis ir prisiimti atsakomybę.

 

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.