“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-07-05

Girdžiu kalbant apie silpnavalį alkoholiką, bet aš esu vienas valingiausių žmonių pasaulyje! Dabar aš žinau, kad neįtikėtinos mano valios jėgos nepakanka, kad išgelbėčiau mano gyvenimą. Mano problema nėra „silpnumas“, greičiau tai yra kryptis. Kai be veidmainingo nusižeminimo aš prisiimu sąžiningus apribojimus ir leidžiu Dievui mane vesti, nukreipta stipri valia palaiko mane tol, kol programoje žadami dalykai tampa kasdienine realybe.

KASDIENINIAI APMĄSTYMAI

 

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.