“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-07-28
 AA grupės veikia tam, kad padėtų alkoholikams įgyti blaivybę. Didelės ir mažos, sutvirtėjusios ar visai naujos, pranešėjų, diskusijų ar žingsnių studijų – visos jos turi vieną vienintelę priežastį egzistuoti: kad perduotų žinią dar kenčiančiam alkoholikui. Grupės veikia tam, kad alkoholikas galėtų rasti naują gyvenimo būdą – laimingo, džiaugsmingo ir laisvo gyvenimo. Kad pasveiktų, daugeliui alkoholikų reikia grupės ir kitų alkoholikų paramos; jie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi. Taip mano blaivybė ir mūsų programos gyvybingumas priklauso nuo mano pasiryžimo teikti pirmenybę tam, kas svarbiausia..

 

 

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.