“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-07-22
Gyvenimo džiaugsmas yra duoti. Kai pašalino mano trūkumus, esu laisvesnis tarnaudamas, o tai gilina mano nuolankumą. Savo silpnybes nuolankiai galiu atiduoti Dievo globai ir taip jų atsikratyti. Septintojo žingsnio esmė - nuolankumas, ir nėra geresnio būdo įgyti nuolankumo, kaip atiduoti visą save, gerą ir blogą, Dievui. Jis gali pašalinti blogį ir grąžinti man gėrį.
AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.