“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-06-04

Šeštasis žingsnis yra paskutinis pasirengimo žingsnis. Darydamas pirmuosius šešis žingsnius daug meldžiausi, bet dar nė karto nesikreipiau į savo Aukštesniąją jėgą su tiesioginiu prašymu. Įvardijau savo problemą, patikėjau, kad išeitis yra, pasiryžau jos ieškoti, "išsivaliau namus". Dabar klausiu: ar esu pasirengęs gyventi blaivus, keisti save ir išsivaduoti iš senojo savęs? Turiu apsispręsti, ar tikrai esu pasirengęs keistis. Peržiūriu, ką jau padariau, ir ryžtuosi tam, kad Dievas išlaisvintų mane nuo visų būdo trūkumų. Nes darydamas kitą žingsnį sakysiu savo Kūrėjui, kad esu pasirengęs ir paprašysiu padėti. Jei paruošiau tam pamatą ir jaučiu, kad noriu keistis, tai reiškia, esu pasirengęs žengti kitą žingsnį. "Jei iki šiol laikomės ko nors įsikibę ir nenorime prarasti, prašome Dievą padėti mums ryžtis" (Anoniminiai alkoholikai, p. 64)

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.