“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-07-18

Šiandien mano maldos dažniausiai yra padėka Aukščiausiąjai Jėgai už blaivybę ir už Dievo dosnumo stebuklą. Bet kartu turiu prašyti pagalbos ir jėgų vykdyti jo valią man. Nebereikia, kad Dievas kaskart gelbėtų mane situacijose, į kurias patenku, kai nepaisau Jo valios. Dabar jaučiu - mano dėkingumas tvirtai susijęs su nuolankumu. Kol turiu nuolankumo dėkoti Dievui už tai, ką gavau, Jo malonė manęs nepalenkia.

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.