“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-08-09

Vienas iš svarbiausių Aštuntojo žingsnio žodžių yra visų. Man  neleista atsirinkti kai kuriuos vardus, o kitus apeiti. Tai sąrašas visų žmonių, kuriuos nuskriaudžiau. Tuoj pat pajuntu - šiame žingsnyje turimas galvoje atleidimas, nes jei nenoriu kam nors atleisti, jo veikiausiai į sąrašą neįtrauksiu. Prieš įrašydamas į sąrašą pirmąjį žmogų, sukalbėjau trumpą maldą: "Atleidžiu visiems ir kiekvienam, kuris kada nors, nesvarbu kokiomis aplinkybėmis, mane nuskriaudė."

Kiekvieną sykį kalbant "Tėve mūsų" man labai pravartu pamastyti apie trumpą, bet labai reikšmingą keturių raidžių žodį kaip. Prašau: "Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams." Čia kaip reiškia - tokiu pat būdu. Prašau man atleisti tokiu pat būdu, kaip aš atleidžiu kitiems. Jei kalbant šią maldos dalį apima užslėpta neapykanta ar apmaudas, aš tik gilinu šiuos jausmus, o turiu šauktis atlaidumo.

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.