“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-08-04

Būdamas vaikas, abejojau Dievo buvimu. Tokiam mokslingam galvočiui kaip aš nė vienas atsakymas neatsvėrė mano argumentų, kol viena kantri moteris galop pasakė: „Tu privalai įgyti tikėjimą.“ Po šių paprastų žodžių pasirodė pirmieji mano tikėjimo daigai! 

 Šiandien rūpinuosi savo sveikimu – raviu alkoholizmo piktžoles, leidžiu seniau pasėtoms tikėjimo sėkloms pamažu augti ir žydėti. Kiekviena sveikimo diena yra uoli sodo priežiūra, ji įtvirtina Aukštesniąją Jėgą, kaip aš  aš esu atsakingas už savo pasirengimą Jį priimti.

 Prašau Dievą suteikti man noro vykdyti Jo valią.

KASDIENINIAI APMĄSTYMAI P.223

 

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.