“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-08-12

Aš esu keleivis jaudinančios, gaivinančios AA kelionės, kuri vadinasi sveikimas. Joje patyriau iš naujo atrastą dvasios ramybę, mano gyvenimo horizontas iš tamsaus ir migloto, tapo švarus ir šviesus. Peržvelgti savo gyvenimą, kad suprasčiau klaidas, man atrodė labai sunku ir pavojinga. Sustoti ir atsigręžti buvo kančia, bijojau, kad galiu suklupti! Ar galėjau išmesti praeitį iš galvos ir gyventi tik laimingoje dabartyje? Supratau, kad tie, kuriuos nuskriaudžiau tarsi stovi tarp manęs ir siekio eiti ramybės link. Turėjau prašyti Dievą pasiryžimo susitikti su tais žmonėmis, iš mano gyvenimo, tebesančiais sąmonėje, kad suvokčiau ir pripažinčiau savo kaltę jiems, jų net buvimas kėlė kaltumo jausmą. Turiu suprasti mano padarytą žalą ir ryžtis atlyginti skriaudas. Tik tada gali tęstis mano dvasios kelionė.

KASDIENINIAI APMĄSTYMAI P.231

 

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.