“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-06-28


Vienas žmogus, pats tai išbandęs, pastebėjo, kad skausmas - tai postūmis į dvasinį tobulėjimą. Mes, Anoniminių Alkoholikų nariai, galime tam nuoširdžiai pritarti. Mes juk puikiai žinome, kad prieš blaivybę turėjo būti alkoholizmo kančios, prieš ramybę -jausmų pakrikimas.
"Tikėkite giliau. Kreipkite savo veidą į Šviesą, nors iš karto jos ir neregėtumėte".


1. LAIŠKAS, 1950.
2. DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 91.
3. LAIŠKAS, 1950.

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.