“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-08-14

Sudaryti mano nuskriaustų žmonių sąrašą nebuvo ypač sunku. Jie visi jau buvo iškilę atliekant Ketvirtojo žingsnio analizę: tai žmonės, kuriems jaučiau tikrą ar įsivaizduojamą apmaudą, taip pat tie, kuriuos nuskriaudžiau keršydamas. Norint tikrai pasveikti, maniau, visiškai neturi reikšmės, ar man pakenkę žmonės atlygino nuostolius. Mano santykiui su Dievu svarbu, kad stoviu prieš Jį žinodamas, jog padariau visa, kas įmanoma, kad atitaisyčiau mano padarytas skriaudas.

KASDIENINIAI APMĄSTYMAI P.233

 

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.