“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-07-19

Puikybę lemia daugelis apgaulingų nuostatų. O viltis, įgyta AA draugijoje, mus skatina siekti gyventi padorų gyvenimą. Daugelį metų buvusieji šiame kelyje - tik po vieną dieną - sako, jog į Dievą nukreiptas gyvenimas kupinas beribių galimybių asmenybei tobulėti. Kadangi taip ir yra, dar daugiau vilties mums suteikia senesnieji anoniminiai alkoholikai.

Dėkoju savo Aukštesniąjai Jėgai, kad leido suprasti - Ji veikia per žmones, taip pat už mūsų draugijos patikėtinius, kurie padeda naujiems AA nariams atmesti netikrus idealus ir priimti tokius, kurie veda į pasitikėjimo ir užuojautos kitam sklidiną gyvenimą. Senesnieji AA nariai kviečia naujokus "ateiti", - tam, kad jie "ateitų į tikėjimą". Prašau savo Aukštesniąją Jėgą pagalbos įveikti mano netikėjimą.

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 19 d.

PRIIMAME
 
Prisipažinę, kad likusiomis savo pačių jėgomis nugalėti alkoholį neįstengsime, priėmėme iš to išeinančią dar vieną tiesą, būtent - kad tik priklausomumas nuo Aukštesnės Jėgos (nors tai būtų tik mūsų AA grupė) padėtų atlikti ligi šiol neįmanomą darbą. Laisvintis nuo vergavimo alkoholiui pradėjome tik visiškai suvokę šią tikrovę.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 109
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.