“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”

DVYLIKA ŽINGSNIŲ

I - Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.

II - Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą.

III - Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį suprantame, globai.

IV - Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.

V - Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.

VI - Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.

VII - Nuolankiai Jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti.

VIII - Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.

IX - Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.

X - Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.

XI - Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti.

XII - Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.
AA mintys šiai dienai

DAUGIAU APIE ALKOHOLIZMĄ

 
Daugelis mūsų nenoromis prisipažino esantys tikri alkoholikai. Nė vienam žmogui nepatinka žinoti, kad jo kūnas ir protas yra kitokie nei vis¨. 
Dėl to visai nenuostabu, kad mūsų girtuoklysčių bendras bruožas – tai daugkartinės bergždžios pastangos įrodyti, jog galime gerti taip, kaip kiti žmonės. 
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.