“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”

Aukštaitijos regiono Viešosios informacijos komiteto tel. 8 627 67288, el. paštas: vrkaaar@gmail.com
________________________________________________________________________________

Kviečiame prisijungti prie AA Aukštaitijos regiono Viešosios informacijos komiteto veiklos bei atvykti pasidalinti patirtimi AA susirinkimuose, kuriuos koordinuoja Aukštaitijos regiono tarnautojai.

 • Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (Naujoji Vilnia)
  • Atviri AA susirinkimai – pirmadieniais 12:00 val.
   Atsakingi: tel. 8 647 44654 ir tel. 8 672 67247
    
 • Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras (Vasaros g.)
  • Atviri AA susirinkimai – antradieniais 14:00 val.
   Atsakingi: tel. 8 687 74130 ir tel. 8 670 12940
    
 • Vilniaus priklausomybės ligų centras (Gerosios Vilties)
  • Atviri AA susirinkimai – ketvirtadieniais 17:30 val.
   Atsakingas: tel. 8 685 64037 ir tel. 8 672 49226
  • Atviri AA susirinkimai – šeštadieniais 11:00
   Atsakingi: tel. 8 652 22111 ir tel. 8 655 78258
  • Uždari AA susirinkimai ten besigydantiems žmonėms – šeštadieniais 17:30
   Atsakingas: tel. 8 648 42577 ir tel. 8 638 72468
    
 • Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyrius
  • Atsakingi: tel. 8 682 42709 ir tel. 8 629 69096
    
 • Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (Lazdynai)
  • Atviri AA susirinkimai – antradieniais 18:00 val.
   Atsakingi: tel. 8 676 33261 ir tel. 8 600 35985
    
 • Vilniaus pataisos namai (Rasų)
  • Atsakingas: tel. 8 604 94594
 
 ____________________________________________________________________________________________
 
Rašykime leidiniui "Penktas kampas" ir būkime kartu
 
Anoniminių alkoholikų dalijimosi sveikimo patirtimi leidinio "Penktas kampas" puslapiuose kiekvienas gali rasti vietos savo mintims ir nuomonei išreikšti.
Čia nereikia gražių kalbų ar gražių rašinių - mus gydo ir mums labai reikalingas gyvas žodis, kokį galima išgirsti anoniminių alkoholikų dvasiniuose susirinkimuose.
Tad nuolankiai kviečiame užrašyti tokius žodžius ar mintis ir pasidalinti jais su "Penkto kampo" skaitytojais.
 
Savo gyvenimo istorijas bei patirtis siųskite: leoniukas@yahoo.com
 

 

AA mintys šiai dienai
Lapkričio 21 d.
 
KLASIKINĖ MALDA
 
„Viešpatie, padaryk taip, kad aš būčiau Tavo taikos ir ramybės pasiuntinys, kad neščiau meilę ten, kur gyvuoja neapykanta; atlaidumą ten, kur vyrauja blogis; vienybę ten, kur yra nesantaika; tikėjimą ten, kur tebėra abejonių; tiesą ten, kur viešpataują melas, viltį ten, kur yra neviltis, džiaugsmą ten, kur yra liūdesys, šviesą ten, kur yra tamsa. Viešpatie, padaryk, kad nebūčiau guodžiamas, o guosčiau kitus, kad suprasčiau, o ne tikėčiausi supratimo, kad mylėčiau, o ne būčiau mylimas. Nes tik atiduodami mes gauname. Kitiems atleisdami, gauname atleidimą. Mirdami gimstame Amžinam gyvenimui. Amen."

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 96
 
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.